Meklēšana

Valdes sēdes lēmums

Read more

Šis ir biesru saraksts uz 07.12.2015. Sastāvs var tikt mainīts vadoties pēc apstākļiem.

Aktīvie biedri:

 1. Gunta Deģe
 2. Andra Gustavsone
 3. Kristaps…
Read more

Kopsapulces lēmums:

Ievēlēt Kasparu Bērziņu un Kristapu Andrejsonu par LFFB valdes locekļiem atkārtoti. Pilnvaru termiņš – trīs gadi.

Read more

Kopsapulces lēmums:

 1. Sarīkot netematisko grāmatu vakaru 27. vai 28.oktobrī iepriekš izziņojot aptauju. Sarīkot apņemas Lauma Klintsone.
 2. LatCon 2016…
Read more

Sēdes lēmums:

Uzņemt Vitu Sudmali Latvijas Fantāzijas un Fantastikas biedrībā.

Read more

Sēdes lēmums:

 1. Atjaunot regulārus grāmatu vakarus ar izziņošanu Facebook. Piedāvājums 6.oktobris, krogs Aptieka, ar tematiku - postapokalipse. Arnis…
Read more

Kopsapulces lēmums:

  1. Rīkot veikalā Dreamforge Latvia 2 regulāros tematiskos pasākumus 2 reizes mēnesī trešdienās no 18:30 līdz 20:30. Vienu…
Read more

Sēdes lēmums:

Atskaitīt Diānu Kazinu no LFFB biedru sarakstiem.

Read more
 1. Informēt Laumu Klintsoni par to, ka gatavošanās pārstāvēt biedrību UniCon 2014 ir viņas ziņā un Andra Gustavsone gatava līdzdarboties. Ar Laumas…
Read more

Sēdes lēmums:

 1. Tuvāko divu nedēļu laikā Kasparam Bērziņam sakontaktēties ar iespējamiem telpu īpašniekiem/valdītājiem pasākuma norisei.
 2. Turpināt…
Read more

Kopsapulces lēmums:

Ievēlēt Andru Gustavsoni par Latvijas Fantāzijas un Fantastikas valdes sekretāri.

Read more

Kopsapulces lēmums:

 1.  Apstiprināt biedrības statūtus jaunā redakcijā ar 7 balsīm par un 2, kas atturas.
 2. Apstiprināt vienbalsīgi biedrības biedru…
Read more

Sēdes lēmums:

Vienbalsīgi nolemts uzņemt biedrībā Andreju Zaporožecu un Sergeju Mihailovu pamatojoties uz viņu personiskajiem iesniegumiem.

 

Read more

Kopsapulces lēmums:
Par cil uz sapulci neieradās balsstiesīgs biedru kvorums, sasaukt atkārtotu kopsapulci 27.12.2013. biedrībai būtisku lēmumu…

Read more

Sēdes lēmums:

 1. Valdes sekretārei Andrai Gustavsonei novērst lēmumā norādītās nepilnības biedrības statūtos.
 2. Sasaukt atkārtotu kopsapulci 6.decembrī…
Read more

Kopsapulces lēmums:

 1. Atbalstīt Gintu Romanovski pasākumu organizēšanas laikā, atbildīgo par grāmatu lasītāju pasākumiem nozīmēt pēc katra pasākuma…
Read more
 1. 15 dienu laikā sasaukt atkārtotu kopsapulci, lai varētu balsot par iespējamiem grozījumiem statūtos. Grozījumi sevī ietver arī biedru naudu…
Read more

Sēdes lēmums:

 1. Uzņemt Gintu Romanovski Latvijas Fantāzijas un Fantastikas biedrībā un sekretārei Andrai Gustavsonei veikt attiecīgas izmaiņas…
Read more

Sēdes lēmums:

 1. Lauma Klintsone sazināsies ar UniCon vadību par LFFB iespējamo dalību pasākumā un izstrādās dalības koncepciju.
 2. 2013./2014. sezonas…
Read more

Sēdes lēmums:

 1. Nedēļas laikā no parakstīšanas brīža valdes sekretārei Andrai Gustavonei iesniegt dokumentus Uzņēmumu Reģistrā LFFB jaunā valdes…
Read more

Kopsapulces lēmums:

 1. 1. Apstiprināt Oskara Toma atkāpšanos no LFFB valdes priekšsēdētāja amata un izstāšanos no valdes, apstiprināt Vitas Sudmales…
Read more

1, Lūgt Godabiedram Ilmāram Bitem izveidot atsevišku kontu uz sava vārda biedrības finansējuma uzturēšanai.

2. Apkopot biedru e-pastus.

 

Read more

1. Atskaitīt no biedrības biedru sarakstiem Ditu Droni un Mārtiņu Maskali; Jānim Zariņam piešķirt Vecbiedra statusu. Uzņemt biedrībā Džeinu Adeli…

Read more

Sēdes lēmums:

 1. Kasparam Bērziņam informēt valdi par sarunu rezultātiem LatCon 2012 telpu sakarībā;
Read more
 1. Uz Zvaigzne ABC rīkoto jauno grāmatu prezentāciju deleģēt Kristapu Resno.
 2. Decembra pasākumam:

2.1.            Andrai Gustavsonei noskaidrot…

Read more

Kopsapulces lēmums:

 1. Apstiprināt piedāvātos statūtu grozījumus – biedrības logo papildināt ar krāsainu vinjeti un palielināt biedrības valdi no 3…
Read more
 1. Akceptēt Guntas Deģes izteikto vēlmi izstāties no valdes un Vitas Sudmales stāšanos amatā.
 2. Atbalstīt valdes sastāva palielināšanu 5 cilvēku…
Read more

Vienbalsīgi tiek pieņemts lēmums izslēgt no Latvijas Fantāzijas un Fantastikas biedrības pēc pašas izteiktas vēlmes:

Danu Evu Tarasovu

Read more

Vienbalsīgi nolemts:

1.     Piešķirt Bārbalai Simsonei Latvijas Fantāzijas un Fantastikas biedrībā Goda biedra statusu par ilggadīgu un aktīvu darbu…

Read more

Kopsapulces lēmums:

 1. Publiskot LatCon 2011 provizorisko programmu vispārējai apspriešanai un galīgai izstrādei.
Read more