01.03.2014._kopsapulces protokols

Kopsapulces lēmums:

Ievēlēt Andru Gustavsoni par Latvijas Fantāzijas un Fantastikas valdes sekretāri.