21_09_2013_kopsapolces lēmums

  1. 15 dienu laikā sasaukt atkārtotu kopsapulci, lai varētu balsot par iespējamiem grozījumiem statūtos. Grozījumi sevī ietver arī biedru naudu maksājumus.

 

  • Ieteikums biedriem apsvērt iespēju veidot dažādas darba grupas dažādu pasākumu rīkošanai.
  • Valdei nodrošināt savstarpējo informētību.