24_10_2014_kopsapulce

Kopsapulces lēmums:

    1. Rīkot veikalā Dreamforge Latvia 2 regulāros tematiskos pasākumus 2 reizes mēnesī trešdienās no 18:30 līdz 20:30. Vienu rīkojot kā grāmatu apspriešanas vakaru, otru – kā tematiskas lekcijas noklausīšanās un apspriešanas pasākumu. Pasākumi sāksies novembrī – 12.novembrī grāmatu apspriešanas vakars, 26.novembrī – tematiskas lekcijas klausīšanās un apspriešanas vakars.
  1. 28.novembrī veikala Dreamforge Latvia telpās plkst.19:00 rīkot sanāksmi, veltītu tikai un vienīgi LatCon rīkošanas organizatoriskiem jautājumiem