06_12_2013_kopsapulce

Kopsapulces lēmums:
Par cil uz sapulci neieradās balsstiesīgs biedru kvorums, sasaukt atkārtotu kopsapulci 27.12.2013. biedrībai būtisku lēmumu pieņemšanai.