17_10_12_kopsapulces lēmums

1, Lūgt Godabiedram Ilmāram Bitem izveidot atsevišku kontu uz sava vārda biedrības finansējuma uzturēšanai.

2. Apkopot biedru e-pastus.

 

 

3. LatCon 2013 optimālie datumi - 11. - 12. maijs 2013. gads.

4. Saplānot LatCon budžetu, kura savākšanu plānot proporcionāli sadalot uz biedrības biedriem.