29_10_2015_kopsapulce

Kopsapulces lēmums:

Ievēlēt Kasparu Bērziņu un Kristapu Andrejsonu par LFFB valdes locekļiem atkārtoti. Pilnvaru termiņš – trīs gadi.