14_10_2011 kopsapulces lēmums

  1. Akceptēt Guntas Deģes izteikto vēlmi izstāties no valdes un Vitas Sudmales stāšanos amatā.
  2. Atbalstīt valdes sastāva palielināšanu 5 cilvēku skaitliskajā sastāvā un veikt atbilstošus grozījumus biedrības statūtos līdz šī gada 5. novembrim, kad atkārtotā biedrības kopsapulcē statūtu grozījumi tika apstiprināti, kā arī apstiprināts palielinātās valdes sastāvs.
  3. Uzdot Vitai Sudmalei noskaidrot visu par juridiskas personas konta atvēršanu bankā un darbībām ar to.

 

  • Jautājumus un ieteikumus biedrības mājaslapas sakarībā skatīt nākošajā kopsapulcē, uz kuru katram jāsagatavo konkrēti priekšlikumi un ieteikumi.
  • Iestrādāt statūtu grozījumos Vilhelmīnes Ozoliņas piedāvāto un akceptēto biedrības logo jauno versiju.
  • Nākošajā kopsapulcē izskatīt tos biedrības darbības turpmākos jautājumus, kuriem nepietika laika šajā kopsapulcē.