05_11_11_kopsapulces lemums

Kopsapulces lēmums:

  1. Apstiprināt piedāvātos statūtu grozījumus – biedrības logo papildināt ar krāsainu vinjeti un palielināt biedrības valdi no 3 (trim) uz 5 (pieciem) valdes locekļiem.
  2. Apstiprināt Guntas Deģes izstāšanos no valdes viņas vietā apstiprinot Vitu Sudmali. Apstiprināt klātpievēlētos valdes locekļus – Kasparu Bērziņu un Kristapu Resno. Valdes sastāvs turpmāk šāds:

Oskars Toms – valdes priekšsēdētājs

Andra Gustavsone – valdes sekretāre

Vita Sudmale – valdes locekle

Kaspars Bērziņš – valdes loceklis

Kristaps Resnais – valdes loceklis