16.08.2013._valdes sēde

Sēdes lēmums:

  1. Uzņemt Gintu Romanovski Latvijas Fantāzijas un Fantastikas biedrībā un sekretārei Andrai Gustavsonei veikt attiecīgas izmaiņas biedrības biedru sarakstā.
  2. Organizēt 2013.gada 21.septembrī pirmo atjaunoto biedrības pasākumu ar provizorisko laiku 11.00 – 17.00 un provizorisko vietu Rakstniecības un mūzikas muzeja telpās.

2.1. Kasparam Bērziņam vienoties ar muzeju par telpām kā arī pasākuma provizorisko beigu laiku – 19.00

2.2. Pasākuma provizoriskie notikumi:

 

 

2.2.1. Kopsapulce

2.2.2. Mazo žanra klubu prezentācijas

2.2.3. Lekcija

2.2.4. Pusdienas pārtraukums

2.2.5. Galda spēles

2.3. Andrai Gustavsonei informēt LFFB biedrus par kopsapulces un pasākuma provizorisko datumu – 21.septembri.