17.05.2013._valdes sēde

Sēdes lēmums:

 1. Nedēļas laikā no parakstīšanas brīža valdes sekretārei Andrai Gustavonei iesniegt dokumentus Uzņēmumu Reģistrā LFFB jaunā valdes sastāva reģistrēšanai.
 2. Kasparam Bērziņam vienoties ar Rakstniecības un mūzikas muzeju par iespējām 2013./2014. gada sezonā rīkot tur LFFB tematiskos pasākumus reizi 2-os mēnešos.
 3. Kasparam Bērziņam sazināties ar Līgatnes pazemes bunkuru atbildīgām personām, lai noskaidrotu bunkura apmeklēšanas izmaksas, piedāvātās iespējas.
 4. Apstiprināt LFFB biedru sarakstu šādā sastāvā:

 

Aktīvie biedri:

 1. Gunta Deģe
 2. Andra Gustavsone
 3. Kristaps Resnais
 4. Kaspars Bērziņš
 5. OskarsToms
 6. Mārtiņš Untāls
 7. Andrejs Andrejevs
 8. Vilhelmīne Ozoliņa
 9. Vita Sudmale
 10. Linda Stepaņuka
 11. Kristaps Lamaks
 12. Diāna Kazina
 13. Kārlis Balts
 14. Toms Blūms
 15. Lauma Klintsone
 16. Guntis Veiskats
 17. Džeina Adele Ungure
 18. Olivers Tarveds
 19. Reinis Betlers
 20. Arnis Voitkāns

Vecbiedri:

 1. Aivars Liepa
 2. Anita Rašmane
 3. Imants Borodkins
 4. Lilita Rašmane
 5. Artis Āboltiņš
 6. Ginta Avota
 7. Jānis Zariņš

Goda biedri:

 1. Ilmārs Bite
 2. Bārbala Simsone
 3. Laura Dreiže