30.09.2020. Valdes sēde

Valdes sēdes lēmums

Apstiprināt un publicēt biedrības majas lapā jauno biedribas biedru sarakstu:

Aktīvie biedri:

 1. Gunta Deģe
 2. Andra Gustavsone
 3. Kristaps Andrejsons
 4. Kaspars Bērziņs
 5. Andrejs Andrejevs
 6. Kārlis Balts
 7. Toms Blūms
 8. Reinis Betlers
 9. Arnis Voitkāns
 10. Ilmārs Bite
 11. Austris Kalmiņš

Vecbiedri:

 1. Aivars Liepa
 2. Anita Rašmane
 3. Imants Borodkins
 4. Lilita Rašmane
 5. Artis Āboltiņš
 6. Ginta Avota
 7. Oskars Toms
 8. Olivers Tarveds
 9. Mārtiņs Untāls

Goda biedri:

 1. Bārbala Simsone
 2. Laura Dreiže