11_05_2013_kopsapulces lēmums

Kopsapulces lēmums:

  1. 1. Apstiprināt Oskara Toma atkāpšanos no LFFB valdes priekšsēdētāja amata un izstāšanos no valdes, apstiprināt Vitas Sudmales izstāšanos no valdes, viņu vietā apstiprināt Laumu Klintsoni par valdes priekšsēdētāju un Arni Voitkānu par valdes locekli.

Valdes sastāvs turpmāk šāds:

 

 

Lauma Klintsone - valdes priekšsēdētāja

Andra Gustavsone – valdes sekretāre

Kaspars Bērziņš – valdes loceklis

Kristaps Resnais – valdes loceklis

Arnis Voitkāns - valdes loceklis

  1. 2. Ikgadējā pasākuma LatCon rīkošanas darba grupu izveidot jau tuvākajā laikā nākošā gada pasākuma kvalitatīvai sagatavošanai.