23.10.2014. Valdes sēde

Sēdes lēmums:

Atskaitīt Diānu Kazinu no LFFB biedru sarakstiem.