08_10_2013_kopsapulce

Kopsapulces lēmums:

 1. Atbalstīt Gintu Romanovski pasākumu organizēšanas laikā, atbildīgo par grāmatu lasītāju pasākumiem nozīmēt pēc katra pasākuma izziņošanas. Tuvāko pasākumu sarīkot 23.oktobrī.
 2. Sarīkot LatCon 2014 aprīļa beigās ar provizorisko nosaukumu „Laika mašīna – alternatīvā vēsture”. Par pasākumam veltītā informējošā plakāta izveidošanu rūpēties Guntim Veiskatam, asistējot Vilhelmīnei Ozoliņai.
 3. L.Klintsonei un A.Gustavsonei noskaidrot līdz galam visas juridiskās nepieciešamības, lai biedrība iegūtu Sabiedriskā labuma statusu.
 4. Atjaunot biedrības statūtos paragrāfu par obligātajiem biedrības biedru naudas maksājumiem. Biedrības sekretārei A.Gustavsonei sagatavot atbilstošās izmaiņas statūtos un iesniegt tās Uzņēmumu reģistrā apstiprināšanai.
 5. Veikt biedrības statūtos šādas izmaiņas biedra, vecbiedra un goda biedra statusa precizēšanai:

 

5.1.         Kopsapulcēs kvorumu veido tie biedri, kuri ir biedrības aktīvo biedru sarakstā un maksā biedru naudu

5.2. Vecbiedri ir tie biedrības biedri, kuri saglabā saikni ar biedrību aktīvi nepiedaloties norisēs. Vecbiedri nemaksā biedru naudu, viņi nepiedalās balsošanā par kopsapulcēs skartajiem jautājumiem. Vecbiedriem ir konsultējošas un iesakošas tiesības.

5.3. Goda biedri ir tie biedri, kuriem šis nosaukums piešķirts par īpašiem nopelniem žanra popularizēšanā u.c. līdzīgās darbībās. Tas ir prezentatīvs nosaukums. Goda biedri nemaksā biedru naudas, viņi nepiedalās balsošanā biedrības kopsapulcēs.

Biedrības sekretārei A.Gustavsonei sagatavot atbilstošās izmaiņas statūtos un iesniegt tās Uzņēmumu reģistrā apstiprināšanai.

 1. 6. Apstiprināt biedrības biedru sarakstu šādā sastāvā:

Aktīvie biedri:

 1. Gunta Deģe
 2. Andra Gustavsone
 3. Kristaps Resnais
 4. Kaspars Bērziņš
 5. Mārtiņš Untāls
 6. Andrejs Andrejevs
 7. Vilhelmīne Ozoliņa
 8. Linda Stepaņuka
 9. Kristaps Lamaks
 10. Kārlis Balts
 11. Toms Blūms
 12. Lauma Klintsone
 13. Guntis Veiskats
 14. Olivers Tarveds
 15. Reinis Betlers
 16. Arnis Voitkāns
 17. Gints Romanovskis

Vecbiedri:

 1. Aivars Liepa
 2. Anita Rašmane
 3. Imants Borodkins
 4. Lilita Rašmane
 5. Artis Āboltiņš
 6. Ginta Avota
 7. Jānis Zariņš
 8. Oskars Toms

Goda biedri:

 1. Ilmārs Bite
 2. Bārbala Simsone
 3. Laura Dreiže

Noskaidrot Reiņa Betlera, Andreja Andrejeva un Kristapa Lamaka turpmāko vēlmi darboties biedrībā.