20.11.2013._valdes sēde

Sēdes lēmums:

  1. Valdes sekretārei Andrai Gustavsonei novērst lēmumā norādītās nepilnības biedrības statūtos.
  2. Sasaukt atkārtotu kopsapulci 6.decembrī to izsludinot 21.novembrstatūtu grozījumu apstiprināšanai balsojot.