Meklēšana

Vienbalsīgi tiek pieņemts lēmums izslēgt no Latvijas Fantāzijas un Fantastikas biedrības pēc pašu izteiktas vēlmes sekojošus biedrus:

 1. Ati Polmani
Read more

Vienbalsīgi tiek pieņemts lēmums izslēgt no Latvijas Fantāzijas un Fantastikas biedrības biedru rindām pēc paša izteiktas vēlmes:

1.     Jēkabu…

Read more

1.     Ieteikt valdei izskatīt šādus biedru priekšlikumus un to realizācijas iespējas:

a.      Ieviest statūtos punktu par to, ka biedriem ir…

Read more

Sēdes lēmums:

 1. Vienbalsīgi tiek pieņemts lēmums izslēgt no Latvijas Fantāzijas un Fantastikas biedrības biedru rindām pēc pašas izteiktas vēlmes:
Read more

Kopsapulces lēmums:

 1. Noraidīt priekšlikumu par valdes skaitliskā sastāva palielināšanu pamatojoties uz to, ka nav nepieciešamības palielināt…
Read more

Apstiprināt biedrības biedru sarakstu šādā sastāvā:

Biedri:

 1. Gunta Deģe
 2. Andra Gustavsone
 3. Jānis Zariņš
 4. Atis Āboltiņš
 5. Kristaps Resnais
 6. Kaspars…
Read more

Vienbalsīgi nolemts:

Sasaukt LFFB biedru kopsapulci 2010. gada 22. oktobrī plkst. 18.00. Kopsapulcē izskatīt jautājumus par atkārtotiem grozījumiem…

Read more

Vienbalsīgi pieņemts lēmums Latvijas Fantāzijas un Fantastikas biedrībā Tomu Blūmu pamatojoties uz personisku lūgumu, kā arī lieliem nopelniem…

Read more

Vienbalsīgi pieņemts lēmums uzņemt LFFB sekojošus cilvēkus:

 1. Danu Evu Tarasovu
 2. Kārli Baltu
 3. Ditu Droni
Read more
 1. Piešķirt Vecbiedra statusu:

1.1.          Aivaram Liepam par joprojām aktīvu līdzdarbību LFFB norisēs, biedrības un fantastikas kā tādas…

Read more

Tiek apstiprināts biedrības biedru saraksts esošajā sastāvā vadoties no iepriekšējā laika periodā rakstiskā un mutiskā formā izteiktām biedru vēlmēm. 

Read more
 1. Apstiprināt LFFB statūtus jaunā redakcijā.
 2. Biedrības sekretārei Andrai Gustavsonei iesniegt šos, grozītos, statūtus Uzņēmumu reģistrā.
Read more
 1. Atskatīt Lilitu Rašmani un Anitu Rašmani no biedrības biedru sarakstiem.
Read more

1. Biedrības sekretārei Andrai Gustavsonei veikt grozījumus biedrības statūtos atbilstoši sapulcē saņemtiem ieteikumiem,
jautājumu par biedrības…

Read more
  1. Uzņemt Diānu Kazinu Latvijas Fantāzijas un Fantastikas biedrībā.
  2. 2009. gada 4. decembrī LFFB kopsapulcē kā vienu no apspriežamajiem dienas kārtības…
  Read more

  1.     Sakarā biedrības juridiskās adreses maiņas nepieciešamību rast iespēju reģistrēt juridisko adresi citur.
  2.     Izdarīt attiecīgas izmaiņas…

  Read more

    BIEDRĪBAS

  LATVIJAS FANTĀZIJAS
  UN FANTASTIKAS BIEDRĪBA

  STATŪTI

  Rīgā, 2000. gada 15. janvārī

  1. Vispārīgie noteikumi

   

  Read more

  Saeima ir pieņēmusi un Valsts
  prezidents izsludina šādu likumu:

  Biedrību un nodibinājumu likums

  Read more