09.09.2010. valdes sēdes lēmums

Vienbalsīgi nolemts:

Sasaukt LFFB biedru kopsapulci 2010. gada 22. oktobrī plkst. 18.00. Kopsapulcē izskatīt jautājumus par atkārtotiem grozījumiem biedrības statūtos un biedrības tālākās darbības mērķiem un uzdevumiem. Valdes sekretārei sakomunicēt ar kluba Drakons pārstāvi par telpām sapulces norisei. Plānotās telpas – Rīgā, Ģertrūdes ielā 57 (telpas, kurās noritēja LatCon 2010).