22.07.2009. valdes sēdes lēmums

1.     Sakarā biedrības juridiskās adreses maiņas nepieciešamību rast iespēju reģistrēt juridisko adresi citur.
2.     Izdarīt attiecīgas izmaiņas statūtos.
3.     Veikt izmaiņas biedrības statūtus jautājumos par valdes pilnvaru termiņu, Vecbiedra statusu, kā arī par biedrības biedru naudām. Pēc grozījumu izskatīšanas valdes sēdē tos publiskot biedrības mājas lapā LFFB biedru zināšanai un apspriešanai. Darbu uzdots veikt biedrības sekretārei Andrai Gustavsonei.
4.     Risināt jautājumu par telpu meklēšanu biedrības koplietošanas vajadzībām, paralēli meklējot telpas biedrības kopsapulces sarīkošanai.
5.     Minēto darbību atrisināšanai atvēlētais laiks - 4 (četras) kalendārās nedēļas no šīs sēdes norises datuma.