Meklēšana

Apraksts par autores grāmatām un ieskats viņas biogrāfijā

Read more

Grāmatas apskats

Read more

Apraksts par autori un viņas daiļradi

Read more

Apraksts par autoru un viņa daiļradi

Read more

Vai tu vari iedomāties pasauli bez krāsām, smaržām, skaņām, atšķirībām? Bez individualitātes? Pat bez kustoņiem, putniem, kukaiņiem un augiem? Tieši…

Read more

Par autoru jau ir bijis apraksts.

Read more

Apraksts par autoru un viņa daiļradi

Read more

Apraksts par autoru un viņa daiļradi

Read more

Apraksts par autoriem un viņu kopdarbiem

Read more

Apraksts par rakstnieci un viņas daiļradi

Read more

Apraksts par rakstnieci un viņas daiļradi

Read more

Grāmatas apskats

Read more

Apraksts par autori un viņas daiļradi

Read more

Apraksts par autora daiļradi.

Read more

Apraksts par autori un viņas daiļradi

Read more

Džordža R. R. Mārtina priekšvārds antoloģijai "Nelieši" ("Rogues", 2014.). Nobeigums.

Read more

Vadims Pavlovičs Kalašovs - krievu rakstnieks, kurš strādā fantāzijas žanrā; datorspēļu izstrādātājs un scenārists.

Read more

Džordža R. R. Mārtina priekšvārds antoloģijai "Nelieši" ("Rogues", 2014.).

Read more

Autores daiļrades apraksta

Read more

Šos stāstus pats Vladimirs Kaijaks dēvēja par dullajiem stāstiem.

Read more

Fantāzijas un pasakas kopīgā meklējumos.

Read more

Aprksts par autoru un viņa grāmatu

Read more

Apraksts par autoru un viņa daiļradi

Read more

Apraksts par Vilu Eliotu un viņa grāmatām

Read more

Apraksts par autores gramatām un nedaudz par viņu pašu

Read more

Fantastu pareģojumi, kas nav piepildījušies.

Igora Kraja raksts no žurnāla "Mir fantastiki" 2015. gada numura. Nobeigums.

 

Read more

Autora grāmatas apskats

Read more

Fantastu pareģojumi, kas nav piepildījušies.

Igora Kraja raksts no žurnāla "Mir fantastiki" 2015. gada numura.

Read more

Apraksts par autori un viņas daiļradi

Read more

Fantastiskā poēzija krievu valodā, pirmais sējums. 2008. gads. Izdevniecība "Sirin". Jāpiezīmē, ka šis krājums nav vienīgais apskatāmais. Tekstā runa…

Read more