Meklēšana

Darbs piedalījās literrārajā konkursā LatCon2006 ietvaros

Maija Ozola, izbijusī latviešu valodas un literatūras skolotāja, dzīves apstākļu spiesta…

Read more

darbs piedalījās literārajā konkursā LatCon2006 ietvaros

Viņš nāk, es to jūtu. Beidzot viņš atkal nāk.

Acis lēnām aizveras, man paliek auksti. Es…

Read more

Darbs piedalījās literārajā konkursā LatCon2006 ietvaros

Maikls sēdēja pie stūres un vēroja savu beibi. Lai gan viņa ļoti atšķīrās no parastām…

Read more

Darbs piedalījās literārajā konkursā LatCon2006 ietvaros

Tumšais melnbaltās fotogrāfijas acs plankums pēkšņi izpletās, iekrāsojās purpursarkans,…

Read more

Darbs piedalījās literārajā konkursā LatCon2006 ietvaros

Esi sveicināts, mans nezināmais draugs, es esmu atnācis pie tevis sapnī. Man nav neviena,…

Read more

Darbs piedalījās literārajā konkursā LatCon 2006 ietvaros.

A crimson sun slowly ascended from the horizon painting the lowest clouds deep red. The…

Read more

Darbs piedalījās literārajā konkursā latCon2006 ietvaros

A perfect cottage in the perfect country setting with the perfect family - that was the home…

Read more

Darbs piedalījies literārajā konkursā LatCon 2006 ietvaros.

Viņa rokas maigi glāstīja sapuvušās Nadīnes satrūdējušo ķermeni. Viņam patika meitenes…

Read more

Pats darba fragments pilnā apmērā lasāms 2005. gada žurnāla „Karogs” janvāra numurā.

Ceturtā nodaļa

Tūkstošmežu azards

I

Kāpdams augšup pa vītņu…

Read more

Impetus

Diena bija padevusies visai slikta. Ģimeniskas pusdienas pie savas draudzenes vecākiem, kopā ar visu viņas radu baru - visapkārt tikai…

Read more

Kad sākās Lielais Mēris, bijušais galdnieka māceklis Timba mitnājās Fangas pilsētas pašā nožēlojamākā nomalē, sauktā par Bedri. Jāatzīst, tā nekad nav…

Read more

Uzmanību! Rakstot šo stāstu, neesmu vēlējies aizskart kāda jūtas vai pārliecību u. tml. Tas ir tikai stāsts, kur brīžiem pavīd mani personīgie

Read more

Tas notika tādā dienā, kādā tam vajadzēja notikt – tā bija auksta, mikla, lietaini pelēka diena, kad ārā lija tāds lietus, kas visu pasaules telpu…

Read more

Tolaik es vēl dzīvoju Ēģiptē un strādāju pie tēva plantācijās. Tā kā mājas atradās krietnu gabalu no laika, katru rītu braucām turp ar mašīnu. Parasti…

Read more

Aizelsies un nosvīdis viscaur slapjš, es pieveicu pēdējos pakāpienus, kas ved uz pamestas jaunceltnes augšējo stāvu. Kā tik vēlu var būt tāds…

Read more

Braucot patukšā vilcienā, kļuva neomulīgi no pārāk cieši pievērsta pretīsēdētājas skatiena. Viņai varēja būt kādi četrdesmit gadi. Smalki veidota seja…

Read more

Sapnī skatīta pasaka

Joprojām nesaprotu, ko gan var meklēt un atrast cilvēkā? Austrumu filozofija, kura stāstīja, ka viss atrodams cilvēkā, man…

Read more

Svaidītais kā Patiesības gars atnāca otrreiz uz Zemes. Ap viņu sapulcējās gara gaismas izslāpušie mācekļi. Viņš mācīja cilvēkus, dziedināja…

Read more

Neizģērbies guļu gultā. Negribu atvērt acis. Es jūtu, ka sāpēs un būs jākliedz. Ko es zinu – dzēris?! Galva kā svina pielieta. Smeldz spranda.

Atmiņā…

Read more

Yogo Nobujoši apskatīja tuvāk Jo. Izskatās, ka zemnieks – burvis, ir nedaudz zaudējis asumu un, lai gan jauneklim pēc visiem anatomijas likumiem…

Read more

Šajā vietā taciņa veica asu pagriezienu, kur no vienas pagrieziena daļas nevarēja redzēt otru – to, kas atrodas aiz pagrieziena. Tomēr izveicīgais…

Read more

Tas bija pats par sevi saprotams, jo samurajam bija savs uzdevums, kuru nevienam nedrīkstēja izpaust, bet Hitaši nāca no kalniem kur ilgu laiku…

Read more

Šis ir vēl viens garadarbs, kurš no venkāršas spēles atskaites jau pārtapis par dižmākslas sadaļā liekamu darbu. Laughing

Disklaimeris

Ņemot vērā…

Read more

„Bet mums nav izvēles,” Inx nopūtās un kamēr pārējie ceļotāji aizrautīgi runāja, ko darīs nonākuši mājās, Reilets skaidroja Inxam sava plāna būtību.…

Read more

„Man liekas, ka jūs man nesakat visu patiesību,” Meirs turpināja, piemiedzis acis, bet atļāva abiem burvjiem izsoļot ārā ar visu plāksnīti – viņam…

Read more

Embera pastiepa roku uz kuras, kā Eleonora ievēroja, bija daudzi jo daudzi gredzeni ar dažādām zīmēm un tēliem. Eleonora saņēma Emberas roku savējā un…

Read more

„Kā?” Bordaks noprasīja.

„Juma vajadzētu atrast to burvi, kurš mani uztaisīja – es esmu pārliecināts, ka viņš man spētu pagatavot arī pārējo…

Read more

Lūgums lasītājiem nebrīnīties par šādu turpinājuma numerāciju. Vienkārši 16., 17. un 18. nodaļas kaut kur "aizklīda pastaigāties". Kad tās tiks…

Read more

14. Atslēga

Amerija, pārliecinājusies, ka viņas brālis ir aizņemts ar Renedīnas baznīcā iegūto maģisko rakstu pētīšanu, pievērsās garāmejošam…

Read more

12. Lauku idille

„Aha, tur jau viņi soļo, tieši kā Haknens solījis,” Kariss nodomāja, vērodams simt vīru lielo vienību, kas neapturami tuvojās Anui –…

Read more