Veidojas jauna šķira

No Gaja Stendinga raksta "The Precariat and Class Struggle". By Guy Standing.

Pašlaik pasaules ekonomika atrodas globālas transformācijas vidū, tiek radīta jauna pasaules šķiru struktūra. Ir izveidojusies jauna, masveida šķira - prekariāts - ko raksturo hroniska neskaidrība un nedrošība par nākotni. Kaut arī prekariāts joprojām veidojas, nav vienots, tā sastāvdaļas ir vienotas vienā jautājumā, tās noraida vecās, galvenās politiskās tradīcijas. Tomēr, lai kļūtu par šķiru, kas pārveido sabiedrību, tai jāsāk virzīties prom no primitīviem nemieriem, kas izpaudās 2011. gadā, lai tā kļūtu par spēcīgu šķiru, kas spētu mainīt 21. gadsimta sabiedrības labā nevis "ražošanas līdzekļus", bet nodrošinātu sociāli-ekonomisko drošību, laika kontroli, vides kvalitāti, zināšanas un izglītību, ieskaitot finanšu zinības un kapitālu. [Cerot, ka ievadvārdus iztulkoju pareizi]

http://www.guystanding.com/files/documents/Precariat_and_Class_Struggle_final_English.pdf

Tā kā daudzi, maini ieskaitot, pirmo reizi izlasa vārdu prekariāts, tad atradu tā definīciju, lai saprastu, kas tas ir par zvēru. Termins aizgūts no latīņu valodas "precarium" un nozīmē - nestabils, negarantēts darbaspēks - tā ir darbinieku sociālā šķira ar pagaidu, daļēju nodarbinātību, kam ir pastāvīgs un noturīgs raksturs. Tie ir cilvēki, kas strādā, bet kuri jebkādā brīdi var zaudēt darbu. Tāpēc prekariātam ir nestabils sociālais stāvoklis, vāja sociālā aizsardzība, nav daudzu sociālu garantiju, nestabili ienākumi, deprofesionalizācija utt.

Prekariāts ir neoliberālisma auglis, ko izraisa elastīgs darba tirgus, kas ļauj ātri mainīt darba algu, īpaši - samazināšanas virzienā. Prekariāts jūt savu nestabilo sociālo stāvokli, tāpēc cilvēkiem ir dažādi izturēšanās varianti: samierināšanās ar situāciju; mēģinājumi piemēroties; aktīvas darbības tīmeklī (varas pārstāvju un valsts lamāšana komentāros) vai pat dažādas akcijas pret valdošo režīmu līdz pat kriminālām darbībām.

Pašreiz mēs redzam šīs šķiras veidošanās procesu. Tā kā nav redzams, ka kaut kas tiktu nopietni darīts, lai šāda šķira neveidotos, bet daudzviet pasaulē vara neatrod neko labāku par trulu, vardarbīgu šīs sociālās grupas, jaunveidojamās šķiras apspiešanu, tad nākotnē var sagaidīt visu ko un ne to labāko.