Solžeņicins par komunistiem

Visi, kas cenšas iznīcināt ticību un nāciju, ir komunisti.

Nav nekāda nozīmē, kā viņi paši sevi sauc: liberāļi, kaut kādi "demokrāti", "zaļie" utt., ja viņi grib iznīcināt ticību un nāciju - viņi ir komunisti!

"Vairāk nekā pirms pusgadsimta es kā bērns dzirdēju no dažādiem vecāka gadagājuma cilvēkiem, skaidrojot Krievijas lielos satricinājumus: "Cilvēki ir aizmirsuši Dievu, tas arī viss." Kopš tā laika, nedaudz mazāk kā pusgadsimtā strādājot pie mūsu revolūcijas vēstures, lasot simtiem grāmatu, savācot simtiem personisko liecību un jau uzrakstot astoņus sējumus, lai noskaidrotu šo sabrukumu, šodien uz lūgumu, atrast pēc iespējas īsāk, nosaukt šīs iznīcinošās revolūcijas galveno iemeslu, kāpēc badu cieta līdz 60 miljoniem cilvēku, es nevaru izteikties precīzāk, kā atkārtot: "Cilvēki ir aizmirsuši Dievu, tas arī viss." Bet vēl vairāk - Krievijas revolūcijas notikumus var saprast tikai tagad, gadsimta beigās, ņemot vērā to, kas kopš tā laika ir noticis pārējā pasaulē. Šeit universālais process kļūst skaidrs. Ja viņi no manis pieprasīja īsi nosaukt visa XX gadsimta galveno iezīmi, tad šeit es neatradīšu neko precīzāku un nozīmīgāku par: “Cilvēki - aizmirsa - Dievu” ...

Dostojevskis, spriežot pēc Francijas revolūcijas, naidā pret Baznīcu, secināja: "Revolūcijai noteikti jāsākas ar ateismu." Tā arī ir. Bet pasaule toreiz nezināja tik organizētu, militarizētu un riebīgu ateismu kā marksisms.

Marksa un Ļeņina filozofiskajā sistēmā un psiholoģiskajā kodolā naids pret Dievu ir galvenais virzošais impulss, pirmais no visiem politiskajiem un ekonomiskajiem apgalvojumiem. Kareivīgais ateisms nav detaļa, ne perifērija, nevis komunistiskās politikas blakus efekts, bet gan tā galvenā skrūve. Diabolisko mērķu sasniegšanai nepieciešams valdīt pār nereliģiozu un nenacionālu sabiedrību, lai iznīcinātu gan ticību, gan tautu - gan vienu, gan otru komunisti visur atklāti sludināja un atklāti rīkojās.”

A. I. Solžeņicins. Tepltonas lekcija, 1983. gads