Skaitļu nozīme katra dzīvē

Zintnieks, 2023., jūlijs

Vārda skaitļa ietekme izpaužas sevišķi spēcīgi, kad uzrunā tikai vārdā. Tas atklāj uzrunātā raksturu, temperamentu un spēku.

Uzvārda skaitlis izpaužas tad, kad uzrunā uzvārdā. Šis skaitlis atklāj galvenokārt no iepriekšējām paaudzēm mantotas iezīmes.

Vārda un uzvārda kopsumma izpaužas lietišķu kontaktu laikā, darbā ar dokumentiem, kur nepieciešams pilns vārds un uzvārds. Šis skaitlis pauž likteni, kādi uzdevumi paredzēti dzīvē, kādas prasmes, iemaņas ir cilvēka rīcībā un norāda uz iedzimtiem talantiem.

Atbilstība latviešu valodas alfabētam

Lai pārveidotu burtus skaitļu izteiksmē, par pamatu jāņem latviešu valodas alfabēts, jo katras tautas valodas īpatnībām ir būtiska nozīme.

Latviešu valodas alfabēta burtiem atbilst attiecīgi skaitļi.

1        2        3        4        5        6        7        8        9

A       B       C       Č       D       E       F       G       Ģ

H       I        J        K       Ķ       L       Ļ       M      N

Ņ       O       P       R       S       Š       T       U       V

Z       Ž

Uzraksti savu vārdu un rīkojies pēc šeit aprakstītās shēmas, to pašu izdari ar uzvārdu. Izmantojot tabulu, zem katra burta uzraksti tam atbilstošo skaitli. Iegūto skaitļu summu saskaitot, novienādo līdz viencipara skaitlim. Piemēram: Ieva: I(2) + e(6) + v(9) + a(1) = 18 = 1 + 8 = 9 vai Jānis: J(3) + ā(1) + b(9) + i(2) + s(5) = 20 = 2 + 0 = 2.

Ja ir divi vārdi, saskaiti visu burtu summu. Piemēram, Jānis 3 + 1 + 9 + 2 + 5 + 5 + 7 + 6 + 7 + 1 + 9 + 5 = 60 = 6 + 0 = 6. Tāpat rīkojies, ja ir divi uzvārdi.

Ja sanāk pāra skaitlis, tev raksturīgs miers, savaldība, kautrība, aiz kā apslēpts radošs potenciāls.

Ja sanāk nepāra skaitlis, tev raksturīgs apdāvināts, ģeniāls prāts, nosliece uz buhēmu, interese par misiku, astrālo pasauli, filozofiju, netradicionālo medicīnu. Jaunībā tas izpaužas kā aktiera, mūziķa un mākslinieka talants, bet brieduma gados savu darbību vairāk komercializē. Tu radi sev grūtības, ko ar izcilajām prāta spējām viegli pārvari.

Skaitļu vēstījums

 1. Izteikta neatkarības izjūta, vēlme uzvarēt, lai gūtu kontroli pār sevi. Oriģināls, pašpārliecināts, radošs gars, spēcīgs līdera talants. Ambīcijas stimulē iekarot pasauli, ieņemt augstus amatus, kļūt par direktoru, ārstu, profesoru, dizaineru, uzņēmēju. Tie, kam patīk īstenot idejas vienatnē, visbiežāk nodarbojas ar jurisprudenci, rakstniecību vai mūziku. Pirmatklājēja gars un alkas pēc intelektuālām izklaidēm sekmē darbību modes un reklāmas pasaulē. Traucē slinkums un egoisms, augstprātība un neiecietība pret citu viedokļiem.
 2. Sabiedrības cilvēks, patīk atrasties uzmanības centrā, jo alkst pēc slavas. Piemīt psihologa, diplomāta un politiķa talants. Piesaista sev palīgus, prot sadarboties, šķirt strīdus un rast kompromisu. Tiecas pēc partnerības, mīlestības, laulības un sapratnes. Piemīt izteikta ritma un harmonijas izjūta, labas sekmes pedagoģijā, finanšu jomā, mākslā, reliģijā un zinātnē. Traucē nepraktiskums, pārāk lielas ambīcijas, bailes no kritikas, atkarība no citu viedokļa un vēlme vienlaikus darboties divās frontēs.
 3. Priecīgi, radoši, draudzīgi, praktiski cilvēki, kuri allaž meklē izpausmes iespējas. Labi oratori, rakstnieki, mūziķi, mediji, mākslinieki, kuri zina, kā sevi pasniegt. Patīk uzturēties mājās, kur izspēlē savu dzīves teātri. Vieglprātīga attieksme pret sabiedrību. Tieksme rotāties. Būtiska nozīme dzīvē ir draugiem. Sekmīgi izpaužas izziņas un kritikas jomā. Traucē greizsirdība, šaubas par sevi, tieksme plānot, saasinātas emocionālās izpausmes, ekstravagance un lielība.
 4. Godīgi un neatlaidīgi cilvēki. Viņu dzīves pamatu veido kārtība un sistēma, stabilitāte. Praktiskums, loģiska prāta spējas, atbildības izjūta palīdz gūt sekmes darbībā, kas saistīta ar kādu noteikumu, kārtības, formas, sistēmas uzlabošanu. Labi sokas celtniecībā, arhitektūrā, politikā, ekonomikā, finanšu jomā, diplomātijā, medicīnā, mūzikā, zinātnē. Traucē pretrunīgums, stūrgalvība, nepakļāvība, nepatika pieņemt jauno, tieksme laiskoties.
 5. Spēka pilni, zinātkāri cilvēki. Satrauc viss jaunais un negaidītais. Aizrautīgi ceļotāji un izgudrotāji. Nav miera, tiecas pēc personīgās brīvības un pārmaiņām. Daudz laika un enerģijas tērē sīkumiem. Padodas darbi, kas saistīti ar cilvēkiem un viņu būtības izzināšanu. Būs veiksmīgi varas struktūrās, slepenajos dienestos, psiholoģijā, juridiskajā jomā, sociālajā darbā, žurnālistikā, kritikā, komerciālajā darbībā un jaunradē. Traucē bezrūpība, nepacietība, bezatbildība, kas bieži saistīta ar dažādām atkarībām, tostarp alkoholismu.
 6. Augstākie ideāli – mīlestība, labdarība, godīgums, draudzība, skaistums, saskaņa ar dabu. Vēlme kalpot pasaulei, lai tā kļūtu labāka. Sekmes gūst pedagoģijā, apsardzē, mājsaimniecībā, kā arī jomās, kas saistītas ar sabiedriskām aktivitātēm, sadarbībā ar dažādām institūcijām. Būdami labi pavāri, ārsti, dārznieki, dziedoņi un inženieri, šie indivīdi palīdz citiem un saņem pateicību. Traucē tieksme jaukties citu darīšanās, vēlme kritizēt, greizsirdība un baraskāre.
 7. Alkst iegūt zināšanas, gudrību, dzīves noslēpumus. Necieš standartus, paļaujas galvenokārt uz savu pieredzi un intuīciju. Meklē pilnību, tiecas pēc labākas dzīves. Patīk darboties vienatnē. Sekmējas darbi, kas nav saistīti ar fizisko slodzi – finanšu joma, jurisprudence, zinātne, pedagoģija. Var būt izgudrotāji, garīgi līderi, astronomi, pētnieki, mācītāji, slepeno dienestu aģenti un spēka struktūru darbinieki. Traucē noslēgtība, nepacietība, aizdomīgums, vienaldzība, nogurums un liekulība.
 8. Izteikts līdera talants lielajā biznesā. Veiksmi nodrošina zināšanas un mērķtiecīgs darba. Dzīšanās pēc naudas iztukšo dvēseli, tāpēc jāstrādā augstāko mērķu labā, jo tikai garīga izaugsme rada harmoniju. Jāstudē psiholoģija, reliģija, filozofija, vēsture un māksla, draugi jāizvēlas no radošo cilvēku vides, jo garīgais aspekts dominē pār materiālo. Padodas trenera darbs, finanšu joma, uzņēmumu vadīšana, fondu dibināšana, mecenātisms. Traucē godkāre, mantas kults, alkas pēc varas, tieksme dominēt un neiecierība pret citu viedokli.
 9. Visam pāri stāv aicinājums kalpot mieram un cilvēcei. Piemīt sapratne, mērenība, mīlestība un līdzcietība, ko nesavtīgi spēj dot citiem. Patīk dot padomus. Alkst būt vajadzīgi, ilgojas pēc īstas mīlestības, mājām, laimes. Labi aktieri, skolotāji, ārsti, rakstnieki, advokāti, mākslinieki, komponisti, tiesneši, humānās palīdzības organizatori, slimnieku kopēji. Traucē tieksme pēc personīgiem labumiem, straujš raksturs, nervozitāte un pārāk lielas ambīcijas.

Uzvārda maiņa

Sievietēm uzvārds pēc laulībām visbiežāk mainās, jo viņas var pāriet vīra uzvārdā. Šādā gadījumā dzimtais uzvārds visu mūžu saglabās savu enerģētiku, bet vīra uzvārds norādīs uz jaunajām īpašībām, kuras būs jāapgūst papildus. Meitas uzvārda un vīra uzvārda skaitļu summas ir jāskaita, pat ja tie nav oficiāli noformēti dokumentos.

Dzimšanas dienas dati

Svarīgākais ir dzimšanas dienas – datums – dzīves ceļa skaitlis, kas parāda apslēptās spējas, rakstura īpašības un temperamentu. Atšķirībā no vārda un uzvārda, to nevar mainīt, jo cilvēkam var būt tikai viena, tieši viņa dzimšanas diena. Šī skaitļa ietekme īpaši jūtama vecumā no 28 līdz 56 gadiem.

Noteikti jāatceras, ka visi divciparu skaitļi matemātiski jāsummē, līdz iegūst viencipara skaitli. Piemērs: 15 = 1 + 5 = 6.

Dzimšanas dienas kopskaitlis

 1. Dzimis līderis un vadītājs. Dzimšanas dienas datumi: 1.neatkarība, oriģinalitāte, radīšana; 10.radīšana, artistiskums, ideālisms; 19.izteikta neatkarība, radīšana; 28.sapņainība, stipra griba, neatkarība.
 2. Divējāda daba, spēja visu redzēt no abām pusēm, miera nesējs, sekotājs, nevis vadītājs. Dzimšanas dienas datumi: 2.emocionalitāte, māka strādāt grupā; 11.iedvesma, ekstrasensoras spējas, emocionalitāte, 20.taktiskums, diplomātija, muzikālās dotības; 29.spēja ātri pieņemt lēmumus, sapņainība.
 3. Radītājs, runas dāvanas. Dzimšanas dienas datumi: 3.draudzīgums, artistiskums, intelektuālās spējas, humora izjūta; 12.praktiskums, disciplinētība; 21.aizņemtība sabiedriskajā darbā, patīk izklaidēties, nervozitāte, daudzpusīgums; 30.artistiskums, spilgta iztēle, intuīcija, neieredz smagu darbu.
 4. Atkarīgs, praktisks cilvēks, augsti kvalificēts darbinieks. Dzimšanas dienas datumi: 4.akurātisms, godīgums, ņem vērā vissīkākās detaļas, ietiepība, pakļaušanās ietekmēm; 13.nosliece uz fizisko darbu, patīk mājas omulība; 22.spēcīga intuīcija, emocionalitāte, nervozitāte; 31.labas spējas biznesā, atbildība, noteiktība, lojalitāte.
 5. Tieksme pēc brīvības un pārmaiņām, kaut kā jauna. Dzimšanas dienas datumi:5.pašaizliedzība, daudzpusība un tieksme uz pētniecību, intelekts; 14.divdabis, simpātisks, veiksme azartspēlēs, emocionalitāte; 23.profesionālisms, dotības medicīnā, ātra domāšana, pašaizliedzība.
 6. Vajadzīga draugu mīlestība, nepieciešamība atrasties kompānijā, izteikta atbildība. Dzimšanas dienas datumi: 6.patīk atrasties sabiedrībā, mājās, muzikāls, uzticas idejai, stūrgalvība; 15.prasme mācīties no savas pieredzes, augstprātība, artistiskums; 24.rūpes par līdzcilvēkiem, slieksmes uz karadienestu, krietnums.
 7. Zināšanu alkas, interese par zinātni, patstāvība nes finansiālu veiksmi, bet jāizvairās no smaga fiziska darba. Dzimšanas dienas datumi: 7.spēcīgi izteikts individuālisms, ass prāts, ietiepība; 16.analītisks prāts, nosliece uz grūtsirdību, nepieciešamība pēc kontaktu dibināšanas un afektiem; 25.intuīcija, spēj izstrādāt metodikas, mazvērtības sajūta.
 8. Ass prāts un lielas spējas iedzīvoties darījumu pasaulē. Dzimšanas dienas datumi: 8.māka novērtēt situāciju un vairot naudu; 17.spējas biznesā, māka labi iekārtoties un prasme ātri radīt materiālo labklājību; 26.labas organizatora spējas, emocionalitāte, lepnums par savu darbu.
 9. Viegli nodibina kontaktus, līdzcietīgs, nav egoistisks. Dzimšanas dienas datumi: 9.nosliece uz humanitārajām zinātnēm, augstsirdība; 18.neatkarība, māka dot padomus, pirms atbildīgām runām jāizdara deviņas dziļas ieelpas un izelpas; 27.daudzpusīgs, spēkpilns, emocionāls, nervozs, savu vietu atradis cilvēks.

Dzimšanas gada kopskaitlis

Tas rāda visu šajā gadā dzimušo cilvēku dominējošās iezīmes. Visu dzimšanas datu skaitļu kopsumma jeb likteņskaitlis pauž likteņa nospraustos uzdevumus, to, kas darāms, lai tos piesaistītu un īstenotu.

Visi divciparu un četrciparu skaitļi matemātiski ir jāsummē, līdz iegūst viencipara skaitli. Uzskata – ja vārda un uzvārda kopskaitlis nav lielāks par likteņskaitli, tā ir laba zīme. Par ideālu uzskata, ja šie skaitļi sakrīt.

Piemērs: 2.11.2007. = 2 + 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + 7 = 13 = 1 + 3 = 4.

Telefona numurs

Izvēloties jaunu tālruni, ir iespējams izvēlēties tā numuru. Saskaitot skaitļus (izņemot valsts koda numuru, jo tas ir vienāds visai valstij), var viegli noskaidrot tās jomas, kuras vieglāk būs kārtot, izmantojot attiecīgo telefonu.

Piemērs: 29282725 = 2 + 9 + 2 + 8 + 2 + 7 + 2 + 6 = 38 = 11 = 1 + 1 = 2

 1. Neatkarība, individualitāte, līderis, personīgās labklājības uzlabošana.
 2. Sakari, sadarbība, darbs ar cilvēkiem, diplomātija, apvienošana.
 3. Radošs darbs, sevis apliecināšana, draudzīgu kontaktu dibināšana.
 4. Kārtība, vadīšana, pastāvīgs darbs, izturība, liela atbildība un nopietnība.
 5. Pārmaiņas, progress, jaunas iespējas, jauni draugi, tirdzniecība.
 6. Mīlestība, ģimene, māja, samierināšana, harmonija, kalpošana.
 7. Zinātne, filozofija, analīze, izpēte, izmeklēšana, gudrība, garīgums, un vientulība.
 8. Finanses, spēks, bizness, panākumi, materiāla labklājība, organizēšana.
 9. Cīņa, drosme, spēja novest visu līdz galam, dominēšana, līderība un augstākā vara.

Dzīvokļa un mājas numurs

 1. Visapkārt daudz enerģijas un radošu izpausmju, kas raisa līdera tieksmes, stimulē ambīcijas iekarot pasauli.
 2. Attīsta harmoniju, partnerību un laulību.
 3. Omulīga vide mākslinieciskai sabiedrībai. Tieksme uz izrotāšanu. Rosina pļāpas, saasina emocijas.
 4. Mājas stabiliem, kārtīgiem, noturīgiem ļaudīm, stabila ģimenes dzīve. Necieš jauno un pārmaiņas.
 5. Nemierīga vide, kam raksturīgas biežas pārmaiņas. Bieži nāk ciemiņi, daudz laika un enerģijas aiziet bezrūpīgos sīkumos. Mājinieki bieži ceļo, ir pakļauti riskam un atkarībām – azartspēlēm, alkoholam u.c.
 6. Rosina garīgas, mākslinieciskas izpausmes, tieksmi pēc augstākiem ideāliem, atbildības izjūtu par pasaules kārtību. Nenoteiktība un varaskāre.
 7. Ērta, patīkama dzīve. Stimulē intuīciju un veiksmi izglītībā, zinātnē. Tieksme pēc vientulības, filozofisks miers. Interese par kaimiņiem.
 8. Labs materiālais stāvoklis. Aktivizē mantas kultu, alkas pēc varas un tieksmi uzspiest citiem savu viedokli.
 9. Uz visu raugās no spēka pozīcijām. Alkas pēc pārmaiņām ietekmē arī partnerību, mājas dzīvi un tās iekārtojumu. Nervoza gaisotne.

Auto valsts numurs

Izskaitļo, kā kalpos tava automašīna! Valsts numura zīmes burtus pārveido skaitļu izteiksmē un saskaiti kopā ar numura zīmes skaitļiem.

Piemērs: MF 19 = 8(M) + 7(F) + 1 + 9 = 25 = 2 + 5 = 7

1 – ļoti labi. 2 – avārijas risks, nozīmīgi bojājumi. 3 – laba attīstība (pēc kāda laika var iegādāties labāku auto vai uzlabot esošo). 4 – mehāniski bojājumi. 5 – laba un patīkama braukšana, risks vieglām avārijām. 6 – pievelk satiksmes negadījumus. 7 – nenozīmīgi bojājumi, neizskaidrojamas tehniskas kļūmes. 8 – nozagšanas risks. 9 – tāli braucieni, ilgs mūžs.

Ievērībai!

Ja tavā vārdā un uzvārdā ir iekļauti visi skaitļi, vari pretendēt uz absolūti līdzsvarotas personas statusu. Šādi gadījumi gan sastopami ārkārtīgi reti.

Vārdā trūkstošo burtu sekas

Cilvēka vārdā un uzvārdā parasti ir tikai daži, nevis visi alfabēta burti. Trūkstošie burti sniedz informāciju par cilvēka raksturu ar attiecīgo vārdu. Tas var norādīt uz taviem nenokārtotiem parādiem uz Zemes, kādu mācību, kas jāapgūst. Izpēti, varbūt tā ir iespēja pabeigt kaut ko, kas ticis iesākts kaut kad agrāk…

Ja trūkst vieninieka: nedrošība un neticība saviem spēkiem rada zināmas problēmas. Tu pienācīgi nenovērtē savu vietu sabiedrībā, ja domā, ka apkārtējie cilvēki ir labāki par tevi. Tu izslēdz sevi no viņu iecerēm. Jāsāk patstāvīgi, drosmīgi, ilgi nedomājot, pieņemt lēmumus. Tici savām spējām!

Ja trūkst divnieka: būdams nemierpilns un nepacietīgs, tu allaž centies nokļūt uzmanības centrā. Tu domā, ka viss tiek darīts tavā labā, pret tevi vai vismaz kaut kādā saistībā ar tevi. Ja tā turpināsi, tu riskē saslimt ar vajāšanas māniju. Pacenties nošķirties no citiem, palikt vērotāja, nevis galvenās personas lomā. Nav iespējams justies atbildīgam par visu.

Ja trūkst trijnieka: tu esi pieņēmis lēmumu, dod priekšroku mieram, nevis panākumiem, un jūties labi. Taču, ja pats nevēlies būt līderis, nepārmet citiem, kuri tādi grib būt. Aizbildnieciska attieksme var atnest ne tikai mīlestību, bet arī vientulību. Kā pretindi tev iesakāms kaut ko uzsākt pašam.

Ja trūkst četrinieka: tev nepieciešama koncentrēšanās un paškontrole. Tava vienaldzīgā attieksme pret nepatikšanām ir patiesi apbrīnojama, vēl jo vairāk tāpēc, ka tu labi proti no tām izvairīties, arī no visa, kas tiek varmācīgi uzspiests. Taču tev jāmaina savas uzvedības taktika. Neizvairies no likteņa izaicinājumiem, cīnies ar tiem!

Ja trūkst piecinieka: tevi baida viss jaunais. Tas ir raksturīgi daudziem, bet tev it īpaši. Atceries, ka mainīties, mest izaicinājumu nezināmajam – tie ir patīkami piedzīvojumi, nevis melnā stihija. Milzīgas alkas pēc miera ir tava vājība, un tev no tās ir jāatbrīvojas.

Ja trūkst sešinieka: tu esi untumains, ar grūtībām pielāgojies. Tev nepatīk saskarsme ar cilvēkiem, kuri atšķiras no tiem, ar kuriem tiecies ikdienā. Tāpēc tu bieži aizbildinies ar mājas apstākļiem un aizņemtību darbā. Pacenties to pārvarēt un iepazīsties ar šiem nemierīgajiem un aizdomīgajiem svešiniekiem. Neizvairies no patīkamiem pārsteigumiem.

Ja trūkst septiņnieka: tu esi saprātīgs, racionāls, kurš stingri stāv uz zemes. Proti slēpt savas emocijas, tev patīk vientulība. Tu esi kautrīgs, slēp savu īsto es, kas ir viegli ievainojams. Esi uzmanīgs, jo pārāk cieta čaula reizēm traucē augt.

Ja trūkst astoņnieka: tava vislielākā problēma ir nauda. Tu pastāvīgi jūti tās trūkumu vai arī ar vieglu roku to tērē. Tev ir jāiemācās atrast zelta vidusceļu, kad nedzīvo tikai naudas dēļ, bet saproti arī, ka nav īsti komfortabli bez tās.

Ja trūkst deviņnieka: starp dzīves uzliktajiem pienākumiem mīlestība tev ir pats pēdējais un grūtākais pienākums. Tu neesi noskaņots naidīgi, taču mīlēt?!... Kam tas vajadzīgs? Vienatnē tu jūties lieliski un netici nevienam. Bet kāpēc lai citi tic tev? Tava dzīves pozīcija ir diezgan nedroša un bīstama. Painteresējies, kā dzīvo cilvēki tev apkārt, un varbūt tu tiksi par to atalgots…