Par robežām un transcedences zupu

Tā nu tas ir un ar to ir jācenšas sadzīvot.