Par filmu 'Avatars'

1. Svētvietas. 
Filmā "Avatars" viena no galvenajām tēmām ir iezemiešu jeb vietējo cilšu apkarošanas paņēmieni. Filma par ļoti efektīvu atzīst cilts Svētā Koka iznīcināšanu. Uz Pandoru aizsūtīto cilvēku Apsardzes priekšnieka nodoms ir iznīcināt vietējās cilts (Navi) saknes un tādā veidā radīt apjukumu vietējo vidū. Svētais Koks ir ne tikai simbols un pulcēšanās vieta, bet arī Navi cilts kontakta punkts visas dzīvības, kura ir savstarpēji savienota, informatīvajam laukam. Savienošanās ar dzīvību notiek, aptinot speciāli evolucionāri attīstītus matu galus pie Svētā Koka zariem un saknēm.

Līdzība ar Baltijas (un citu pasaules etnosu) teritoriju vēsturi.

 

 

Baltu vēsture stāsta par Svētavotiem un Svētbirzīm, no kurām senie Balti atturēja svešiniekus par katru cenu. Mūsu senči Balti esot bijuši viesmīlīgi un laipni, tomēr svešiniekiem Svētvietās ieeja bija liegta. Kamdēļ tā? Vai tam bija simboliska, kulturāla vai tehniska nozīme? Piemēram, svešu ļaužu klātbūtne nobloķēja pieeju vai sabojāja informāciju, kuru atnesa ūdens un koki. Varbūt nozīmīgi bija abi faktori? Jebkurā gadījumā, Baltu tautu pakļāvēji cēla pilis un cietokšņus tieši uz Svētvietām, tādā veidā izdzēšot senas tradīcijas un, iespējams, arī pieeju informācijai.

2. Vara un izvēles brīvība.
"Avatarā" divām dzīvības formām (Zemiešiem un Pandoriešiem) ir nepieciešama viena un tā pati lieta - zemes pleķis ap Mājas Koku. Lai atrisinātu divu atšķirīgu evoūcijas ceļu sadursmi caur konfliktu, filmā "Avatars" izmanto vienu no varas izpausmēm - pārspēku. Uz Pandoras evolūcija ir dzīvību attīstījusi savdabīgā veidā - visa dzīvība ir informatīvi savienota savā starpā - visai dzīvībai piemīt kolektīvā apziņa, kuras ietvaros dzīvība rīkojas - tai skaitā, cilvēciskās būtnes ar daļēji individuālu apziņu - Navi. Filmas gadījumā, šī spēja ir izšķirīga pārspēka noteikšanā, un tehnoloģiski attīstītajiem Zemiešiem ir jādodas atpakaļ uz Zemi.

Pārspēka pielietošanas mirklī tiem, uz kuriem tiek pielietots pārspēks, ir četras izvēles iespējas. Starp tām nav iespēja izvēlēties turpināt tanī pašā vietā tradicionālo dzīvesveidu, lai kāds tas būtu. Pirmā iespēja ir bēgt, pārvietoties uz citu teritoriju. Otrā iespēja ir tikt iznīcinātam, nogalinātam. Trešā iespēja ir tikt pakļautam un izmantotam pārspēka vajadzībām. Ceturtā iespēja ir pārspēka imitācija un cīnīšanās pretim.

Līdzība ar Latvijas vēsturi.

Pirms pakļaušanas Baltijas ciltis izmantoja vairākas no ierobežotajām iespējām - gan bēga, gan daļēji imitēja pārspēku, gan tika nogalināti. Tomēr lielākā daļa Baltu tika pakļauti un izmantoti pārspēka vajadzībām. Latvijā dzīvojošie cilvēki arī šobrīd un joprojām tiek izmantoti pārspēka ieceru realizēšanai. Kas ir šis pārspēks? Šodien tie ir banku industrijas lielie starptautiskie spēlētāji, nevis militārais varenums.

3. Ģenētiskie eksperimenti.
Laikā, kad rūpīgi slēptie pierādījumi par ģenētiski modificētu organismu negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un uz dzīvību kopumā ir izlauzušies līdz sabiedrības apziņai, ģenētiskā inženierija Avatarā tiek parādīta iekārojamā gaismā - daudzi cilvēki vēlētos ar savu Avataru apceļot Pandoru vai pat pievienoties kādai ciltij.

Globālā masu apziņas manipulācija.

Šādi attēlojot ģenētisko inženieriju, tiek tuvināta ģenētiskās inženierijas, kā sabiedriski labvēlīgas un noderīgas zinātnes, atzīšana un pieņemšana sabiedrībā. Milzīgu auditoriju zemapziņā tiek iedēstīta ideja par ģenētiskās inženierijas "labumu".

4. Vardarbība, konflikts un "sliktais cilvēks".
Filmas "Avatars" notikumi risinās 150 gadu tālā nākotnē. Cilvēce tiek attēlota kā mantrausīga, vardarbīga, konfliktus izraisoša, noziedzīga (galvenā varoņa brālis tiek nogalināts), trūcīga (galvenais varonis nevar atļauties izārstēt karā gūto traumu) un brutāla pret dabu (galvenais varonis filmā min, ka cilvēki ir nogalinājuši Savu Māti - ar to domājot dabu). Šādas nākotnes izredzes ir depresiju izraisošas, it īpaši, kad kontrastētas ar Pandoras līdzsvarotāko dzīvības formu. Piemēram, CNN ziņo, ka daļa cilvēku nokļūst depresijā pēc filmas noskatīšanās, jo vēlas aizbēgt no Zemes uz Pandoru, tomēr saprot, ka tas nav iespējams. Citiem vārdiem sakot - cilvēki jūtas slikti, ka ir cilvēki. Šāda sajūta kaitē atbrīvot darbībai tādas cilvēka kapacitātes kā mīlestība, sadarbība un nesavtība - pat pretēji - tās var tikt bloķētas.

Globālā masu apziņas manipulācija.

Ir ļoti daudz filmu, kurās nākotne tiek atainota drūmās krāsās. Vai tev ir zināma kāda filma, kurā nākotnē cilvēki dzīvo ar mazāk vai bez konfliktiem, vardarbības, savtīguma, noziedzības un iznīcības? Ja ir, tad dod ziņu - tā noteikti ir jāredz katram! Kā nākotni ietekmētu filmas, kurās rādītu cilvēkus, kuri māk risināt konfliktus, ir dāsni, līdzjūtīgi, sadarboties spējīgi, nesavtīgi un patriotiski noskaņoti par Visumu, kuru apdzīvo.

Teksta oriģināls atrodas šeit.