Nīls Geimens. Vārdotāja un vārpstiņa

Autora grāmatas apskats

The Sleeper and the Spindle

Pilnīgi savādāk un drūmāk izstāstīta veca pasaka.

Skatoties no putna lidojuma, tā būtu karalienes zemei vistuvākā valsts, bet putni tur nelidoja...

Tev varbūt šķiet, ka jau zini šo stāstu. Tas vēsta par jaunu karalieni, kas drīz izies pie vīra, par drosmīgiem un stipriem rūķiem, par ērkšķiem aizaugušu pili un par princesi, kuru – kā ļaudis stāsta – ragana ir nolādējusi dusēt mūžīgā miegā.

Bet šajā stāstā neviens negaida cēlo princi, kurš atjās uz sava uzticamā zirga. Šo pasaku caurvij tumšas burvestības pavediens – tas griežas un vērpjas, zvīļo un mirdz. Ja reiz ir jāglābj princese, tad var gadīties, ka par varoni kļūst karaliene…

No angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve.

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/134311-vardotaja_un_varpstina.html

Slavens autors un tikpat slavens mākslinieks, par kuriem raksti jau ir bijuši.

https://teejtasiite.wordpress.com/2017/11/24/nils-geimens-vardotaja-un-varpstina/

Atsauksmes vēl.

https://sibillasgramatas.wordpress.com/2017/11/30/nils-geimens-vardotaja-un-varpstina/