Neliels ieskats esošajā padarītajā uz 22.10.2010.

Kopš valde darbojas šādā sastāvā, ir notikuši šādi pasākumi:

  1. 3 latkoni;
  2. Viens starplatkonu pasākums Rīgas 46. vidusskolā;
  3. 1 kabineta spēle, kuras meistaru komandā bija valde.

Tāpat – ir nodotas visas iekavētās un tekošās atskaites Uzņēmumu Reģistram un Valsts Ieņēmumu dienestam. Ir jaunā skatījumā atjaunota biedrības mājas lapa, par kuru viedokļi ir dažādi. Tiesa, šo viedokļu dažādība netraucē lapas apmeklējumam – vidēji 200 cilvēku dienā, no kuriem liela daļa lapā dienas laikā ieskatās vairakkārt.

Ir veikti grozījumi statūtos:

  1. Nomainīta biedrības juridiskā adrese – tagad tā vairs nav pie Aivara Liepas bibliotēkas telpās, bet gan pie Ilmāra Bites, kuru mēs visi pazīstam kā Ilu, viņa dzīvesvietas adresē.
  2. Statūti ir papildināti ar punktu par Vecbiedra statusa piešķiršanas kārtību, Vecbiedra tiesībām un pienākumiem.
  3. Ir pagarināts biedrības valdes darbības pilnvaru termiņš no 1 gada uz 3 gadiem. Šie, grozītie, statūti Uzņēmumu reģistrā ir apstiprināti 2010. gada 18. augustā. Līdz ar to var uzskatīt, ka šis datums ir grozījumu spēkā stāšanās datums.