Neliela atskaite par pasākumu LatCon 2022

Pasākums notika 16.-17.09.2022.

Pasākumu kopumā apmeklēja16 personas. Daži bija abas dienas, daļa tikai vienu dienu. Divas lekcijas nenotika lektoru personīgu, ar veselības stāvokli saistītu iemeslu dēļ. Pārējās lekcijas noritēja, kā paredzēts, bija interesantas un labā līmenī sagatavotas. Arī diskusijas par priekšlasījumu tēmām bija saturīgas. Personīgi patīkami pārsteidz Arņa Bukas vadītā fantastikas viktorīna, kas noritēja jautrā un dzīvespriecīgā atmosfērā. Pasākumam jau otro reizi bez kārtas nav normāla, tēmai atbilstoša vizuālā noformējuma. Pašam man nav māksliniecisku dotību un nav pazīstamu mākslinieku, kas šo darbiņu uz entuziasma bāzes varētu veikt. Piedodiet, pilnīgi visu es sagādāt nevaru. Tagad neiešu feisbuka dzīlēs meklēt cik cilvēku bija redzējuši, apstiprinājuši dalību, vai vismaz dalījušies ar informāciju par pasākumu. Atnāca tik, cik atnāca. Liels paldies viņiem. Mūsu grupa bija neliela, bet noskaņota uz kopīga izjūtu viļņa, kas pēc ilgāka laika radīja patīkamu, brālīgu biedrības sajūtu.