Mets Heigs. Patiesā laumiņa

Pavisam nedaudz par autora grāmatu.

Raksts par autoru jau ir bijis.

https://www.lffb.lv/raksti/lasit-talak/mets-heigs-enainais-mezs

Patiesā laumiņa. The Truth Pixie

Jautra un mīļa pasaka par laumiņu, kura visiem vienmēr teica tikai un vienīgi patiesību. Tāpēc viņai neklājās viegli, taču laumiņa nepadevās un galu galā iemācījās mīlēt sevi.

Tekstu sacerējis izcilais bestselleru autors Mets Heigs, bet ilustrācijas uzbūris līniju ģēnijs Kriss Molds.

No angļu valodas atdzejojusi Ieva Melgalve.

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/191639-patiesa_laumina.html