Latvijas māksla simbolisma laikmetā

Mākslas zinātnieces Daces Lambergas pētījums sniedz visaptverošu ieskatu simbolisma vēsturē Eiropā un tā izpausmēs Latvijas mākslā.

"1914. gadā Jānis Jaunsudrabiņš secināja, ka latviešu glezniecība sākumā likusies, kā vārīgs siltumnīcas stāds, un radušās šaubas, vai tāds pie mums augs? Taču brīnišķīgais stāds aizvien vairāk piemērojās mūsu zemei, un viens no tā trauslajiem zariem krāšņi uzplauka kā kosmopolītiskais simbolisms. Daiļrades sākumā Jani Rozentālu, Vilhelmu Purvīti, Johanu Valteru, Teodoru Ūderu, Rūdolfu Pērli un viņu laikabiedrus saistīja ne tikai reālistisks dabas tvērums, bet vienlaicīgi arī atraisīts fantāzijas lidojums un emocionālām izjūtām pārpilns skanējums. Pateicoties jauno mākslinieku aktīvās dzīves uztveres dziļajai saiknei ar tautas mentalitāti, ar senajām folkloras un etnogrāfijas tradīcijām, simbolisms iesakņojās Latvijas vidē, gūstot lokāli raksturīgas iezīmes.

Monogrāfija “Latvijas māksla simbolisma laikmetā” ietver latviešu un Baltijas vācu profesionālās glezniecības, grafikas un tēlniecības atspoguļojumu 19./20.gadsimta mijas iezīmīgā virziena strāvojumu noskaņās."

https://www.valtersunrapa.lv/lv/e-veikals/gramata/66547/latvijas-maksla-simbolisma-laikmeta

Mākslas zinātnieces Daces Lambergas pētījums sniedz visaptverošu ieskatu simbolisma vēsturē Eiropā un tā izpausmēs Latvijas mākslā.
Monogrāfija “Latvijas māksla simbolisma laikmetā” ietver latviešu un Baltijas vācu profesionālās glezniecības, grafikas un tēlniecības atspoguļojumu 19./20.gadsimta mijas iezīmīgā virziena strāvojumu noskaņās."

https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/maksla/maksla-makslas-vesture/latvijas-maksla-simbolisma-laikmeta.html

Garāks apraksts.

https://www.diena.lv/raksts/kd/gramatas/izdota-monografija-_latvijas-maksla-simbolisma-laikmeta_-14227942

Kas ir simbolisms?

Simbolisms - modernistu mākslas virziens, kas radies Francijā XIX gadsimta 70.-80. gados kā reakcija uz mākslā valdošo reālismu un naturālismu. Simbolisti uzskatīja, ka mākslas augstākais uzdevums ir ar simbolu starpniecību atklāt ikdienišķai pieredzei slēpto ideālu pasauli. Pirmo simbolistu vidū ir franči Š. Bodlērs, P. Verlēns, A. Rembo. Krievijas Impērijā simbolisms uzplaukst XX gadsimta sākumā (literatūrā A. Bloks, K. Balmonts u.c. glezniecībā – M. Vrubels, M. Čurļonis) un spēcīgi ietekmē latviešu mākslu.
Latviešu simbolisms asociējas ar dekadentu kustību un par tā spilgtākām figūrām literatūrā tiek uzskatīti A. Austriņš, A. Niedra, V. Eglītis, bet tēlotajā mākslā simbolisko ainavu meistars mākslinieks Rūdolfs Pērle. Latviešu mākslā eksistē arī "reālā simbolisma" jēdziens, ko ieviesa Teodors Ūders, sintezējot dažādu laikmetu mākslinieku augstākos sasniegumus. Daži pētnieki uzskata simbolisma iezīmes arī Pētera Krastiņa (1882.-1942.), gleznotāja un zīmētāja darbos. Arī mūsu dižmeistaram Jānim Rozentālam jūtamas nodevas simbolismam viņa "Sāgā" - jo skaidri zināms, ka senlatviešiem arfas nav bijušas, tā ir jūras skaņu daudzveidības simbols.

https://www.artermini.lv/raksts.php?t=887&bu=26

Video par simbolismu.

https://www.youtube.com/watch?v=rDBi_u0BYDY