Latkona 2011 atskaite

1. Norises laiks:

2011. gada 28. un 29. maijs

2. Organizatori:

-         Andra Gustavsone – pasākuma programma, koordinēšana, reklāma

-         Vita Sudmale – tērpu skate, reklāma, pasākuma programma

 

 

-         Guntis Veiskats – Freeform spēle, pasākuma programma

-         Lauma Klintsone – Vakara kabineta spēle

-         Kaspars Bērziņš – literārais konkurss, koordinēšana, telpas vakara norisēm

-         Vilhelmīne Ozoliņa – koordinēšana, reklāma, pasākuma programma, telpas dienas norisēm

-         Viesturs Balts – RPG

-         Artis Āboltiņš – RPG

3. Plusi pasākuma organizēšanā:

/Andras Gustavsones viedoklis/

3.1.                        Komanda daudzskaitlīga, kas ļāva sadalīt organizatoriskos pienākumus

3.2.                        Laba un laicīga reklāma

3.3.                        Veiksmīgi un laicīgi sakārtota pasākuma programma

3.4.                        Laicīgi sakārtotas latkona laikā nepieciešamās tehniskās lietas

/Vitas Sudmales viedoklis/

3.1. Labi piemeklēta komanda, kas spēj sastrādāties savā starpā un nejaucas viens otra darba lauciņos.

3.2. Laicīgi atrastas telpas

3.3. Pilnībā pieejams nepieciešamais tehniskais aprīkojums.

4. Mīnusi pasākuma organizēšanā:

/Andras Gustavsones viedoklis/

4.1.                        Neregulāra un slikta savstarpējā komunikācija, kas radīja dažādas neskaidrības, pārpratumus un nesaskaņas

4.2.                        Finansiālo līdzekļu minimums, praktiska to neesamība, kas apgrūtināja daudzas norises

/Vitas Sudmales viedoklis/

4.1. Finansu trūkums, kas neļāva laicīgi veikt nepieciešamās darbības

5.      Pasākuma norises plusi:

/Andras Gustavsones viedoklis/

5.1.                        Tika ievērots pasākuma norises grafiks

5.2.                        Pēdējā brīdī „izkrita” tikai viena lekcija, kas neietekmēja pasākuma norises kārtību

5.3.                        Pēdējā brīdī „izkrita” tikai viena aktivitāte – freeform spēle, kas neietekmēja pasākuma norises kārtību

5.4.                        Pasākuma saturs un kvalitāte atbilda uzstādītajiem mērķiem

/Vitas Sudmales viedoklis/

5.1. Pasākuma laikā bija ko darīt ne tikai tiem, kas klausījās lekcijas, bet arī tiem, kas garlaikojās.

6. Pasākuma norises mīnusi:

/Andras Gustavsones viedoklis/

6.1.                        Pirmslatkona laikā izsludinātā literārā konkursa nolikumā, e-balsojumā atklājās daudzi „baltie plankumi”, kur stipri ietekmēja konkursa norisi un vērtēšanu

6.2.                        Reklāma bija labāka, nekā iepriekšējos gados, bet radīja nepabeigtības sajūtu; netika pilnībā aptverta mērķauditorija

6.3.                        Pasākuma otrajā dienā pārāk maz publiku ieinteresējošu aktivitāšu, kas ietekmēja publikas pieplūdumu tieši otrajā dienā

6.4.                        Tērpu skatei pazudis azarts, šis pasākums jāturpina arī citus gadus, bet jāpiestrādā pie nolikuma

6.5.                        Lektoriem jāatgādina par to, ka jāseko pašu atrunātam uzstāšanās laikam un visas iespējamās izmaiņas jāatrunā savlaicīgi. Lektoru neiekļaušanās laikā nedrīkst ietekmēt pasākuma norisi

/Vitas Sudmales viedoklis/

6.1. Nespēja savā starpā laicīgi komunicēt, lai atrisinātu uz vietas radušos jautājumus.

6.2. Organizatoru prasme nošķiries vienam no otra ))

6.3. Vairākas lekcijas notika ilgāk nekā bija plānots kā rezultātā grafiks novirzījās aptuveni par desmit minūtēm pirmajā dienā, telpā Nr 3. to izdevās novērst un pēdējās divas lekcijas notika pēc plāna.

Par 1. telpu nezinu.

7. Ieteikumi nākamā latkona organizēšanai.

/Andras Gustavsones viedoklis/

7.1.                        Organizācijas komitejai rīkot regulāras kopāsanākšanas un diskusijas/viedokļu/darbu apspriešanu.

7.2.                        Strikti sadalīt katra organizācijas komitejas dalībnieka pienākumus organizācijas procesā.

7.3.                        Pārstrādāt literārā konkursa nolikumu.

7.4.                        Pārstrādā tērpu skates nolikumu un norises kārtību.

7.5.                        Nākošā latkona potenciālajiem lektoriem īpaši uzsvērt par atrunātā uzstāšanās laika limitiem.

7.6.                        Latkona organizēšanas darbības uzsākt nevis pusgadu pirms pasākuma, bet vismaz 10 mēnešus pirms pasākuma.

/Vitas Sudmales viedoklis/

7.1. Uzticēt tērpu skates nolikumu un visu, kas ar to saistīts Kristapam Resnajam

7.2. Rīkot kopā sanākšanas ne retāk, kā reizi mēnesī. Bet ne biežāk kā reizi trijās nedēļās.

7.3. Pārstrādāt literārā konkursa nolikumu.

7.4. Atjaunot foto konkursu.