Lasīsim

1,

Drūmglūņa lāsts Pols Stjuarts, Kriss Ridels
Grāmatu sērija: Malaszemes hronikas
Lidojošajā Sanktafraksas pilsētā veci, saduguši profesori vērpj intrigas un ķildojas savā starpā, līdz sīkākajām detaļām pētīdami laikapstākļus, sijājot miglu, garšojot lietu, apzinot vēju, kas pūš no Malaszemes ārpuses. Bet dažus eksperimentus labāk atstāt mierā...

 

 

Kvints ir debesu pirātu kapteiņa dēls. Viņš ierodas Sanktafraksā pie Augstākā akadēma Liniusa Pallitaksa, kuram vajadzīgs māceklis, kam uzticēt vairākus ļoti svarīgus uzdevumus. Kvints drīz vien uzzinās, cik ļoti svarīgi tie ir. Jo viņš un Liniusa meita Marisa pēkšņi tiek iesaistīti trakā piedzīvojumā, kas aizved viņus dziļi klintī, uz kuras celta Sanktafraksa. Tieši te viņi neviļus ļauj vaļu senam lāstam – drūmglūņa lāstam...

Dramatiska un neparasti bagātīga fantāzija, daudzveidīgi un interesanti personāži. Ar smalki ilustrētajām detaļām Drūmglūņa lāsts ir priekšstāsts bestselleru triloģijai Malaszemes hronikas:

VIŅPUS DZIĻĀ MEŽA
VĒTRAS DZINĒJS
PUSNAKTS PĀR SANKTAFRAKSU

2.

Dzīve uz "pulvermucas". Zemes un tās iemītnieku liktenis
Ņikonovs Aleksandrs
Avots, Uzziņu literatūra
ISBN 978-9984-859-17-0

Šajā grāmatā populāri un aizraujoši sniegti mūsdienu revolucionārie zinātniskie priekšstati par planētas Zeme izcelšanos, struktūru un nākotni. Teorija, kurai veltīta grāmata, balstās uz pazīstamiem empīriskiem faktiem; tā ļāva izdarīt vairākus spožus sensacionālus pareģojumus, tādējādi pierādot, ka ir pareiza. Taču secinājumi, kas izriet no šīs teorijas, ir tik neparasti, tik pārsteidzoši, ka ne visi speciālisti ir gatavi pašreiz to atzīt.

 3.

Valmieras integrētās bibliotēkas JAUNIEGUVUMU SARAKSTS 2008.gada novembrī

Platforma 3 : Latvijas Universitātes filoloģijas, mākslas (teātra un mūzikas) zinātnes un bibliotēkzinātnes doktorantu rakstu krājums / sast. un iev. Sarakst. Jolanta Stauga ; redkol.: Janīna Kursīte-Pakule (vad.), Ausma Cimdiņa, Ieva Kalniņa, Domas Kaunas, Lalita Muižniece, Silvija Radzobe, Baiba Sporāne, Ludmila Sproģe ; lit. Red. Gita Bērziņa ; vāka dizains: Arnis Čakstiņš. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007. – 229 lpp. : ģīm., sh. ; 24 cm. – Bibliogr. Rakstu beigās. – Kopsav. Angļu, vācu val.
Saturs: LATVIEŠU LITERATŪRAS SUDIJAS: Erotisma koncepts latviešu 20. gadsimta sākuma literārajā jūgendstilā / Sandra Ratniece. Ojāra Vācieša dzejas recepcija trimdas periodikā / Eva Eglāja-Kristsone. Rakstnieki par mūsdienu latviešu literatūru: Dzintara Soduma sarakste ar Noru Ikstenu / Rimants Ceplis. Raiņa personības un tekstu reminiscences Māra Čaklā dzejā / Rita Meinerte. Kritušās zvaigznes motīva transformācija Gundegas Repšes romānā „Īkstīte” / Iveta Narodovska. Komunikācija: latviešu jaunākā literatūra un laikmetīgā māksla / Ērika Bērziņa. CITTAUTU STUDIJAS: Ārzemju dzejproza latviešu tulkojumos 20 gadsimta sākumā: Turgeņevs, Gorkijs, Bodlērs, Vailds un citi / Kārlis Vērdiņš. Teksta nepabeigtība kā struktūras princips M. Cvetajevas poēmā „Perekops” / Tatjana Barišņikova. Sergejs Minclovs: dzīve-daiļrade-poētika / Pāvels Glušakovs. Raķete kā apokalipses simbols Tomasa Pinčona romānā „Gravitācijas varavīksne” / Andrejs Vasiļenko. Panhellēnisma tradīcija – Hēsiods un Teognīds / Ieva Bargā. Ceļš un ceļazīmes: arhetipiskais monomīts fantāzijas žanra literatūrā / Bārbala Stroda. Literārais pirmavots un tā adaptācija kino / Antra Leine. FOLKLORAS STUDIJAS: Ko dažas tekstu asimetrijas liecina par kultūras procesiem / Lauma T. Lapa. Bērnu nogalināšanas tēma šūpuļdziesmās / Una Smilgaine. Cilvēka – dzīvnieka pārvērtības fenomens: vilkacība (pēc latviešu folkloras materiāla) / Jolanta Stauga. Varas un folkloras mijiedarbība 20.-30. gados. Padomju folkloras formēšanās / Jaroslavs Firsovs. Folkloras stāstījumi par policistiem / Ieva Garda-Rozenberga. BIBLIOTĒKZINĀTNES STUDIJAS: Elektroniskie katalogi bibliotēkas kvalitātes sistēmas kontekstā / Baiba Mūze. Semantikas izpratnes nozīme zināšanu organizācijā (formālā un funcionālā pieeja) / Baiba Holma. Publiskā bibliotēka un personības vajadzību teorijas mūsdienu sociālajā kontekstā / Sandra Cīrule. Bibliotēkas krājuma kvalitātes pilnveidošana / Veneranda Godmane.
ISBN 978-9984-8027-2-5. – ISBN 978-9984-8027-2-8(atcelts).
Humanitārās zinātnes – Krājumi.