Kristīne Neimane. Ezītis, kam nebija kažociņa

Autoeres grāmatas pieminējums

Kristīnes Neimanes pirmā grāmata "Ezītis, kam nebija kažociņa" ir sirsnīgs stāstiņš bērniem par ezīti, kurš nebija tāds kā citi, un par to, kā piepildījās viņa vēlēšanās.

Māksliniece Zane Raičenoka-Raišonoka.

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/137534-ezitis_kam_nebija_kazocina.html

Citas grāmatas:

Mušiņa, kurai sasāpējās vēders

Rolis un Brunis iepazīst pasauli

Kristīnes Neimanes foto neatradu, ir māksliniece, attēlā no kreisās puses.