Kāpēc krievi un ukraiņi nav slāvi.

Viens blogeris ir nolēmis atbildēt, kāpēc krievi un ukraiņi nav slāvi...

Atbilde — tāpēc, ka par to runā ģenētiskās analīzes rezultāti. Kā ziņo MIL, nekādu vienotu austrumslāvu (krievu, ukraiņu un baltkrievu) nav. Un nekad nav bijuši. Krievi un ukraiņi nav slāvi, bet baltkrievi ir tipiski rietumslāvi, cieši radi poļiem. Viss, ko mums mācīja par asinsradniecību, moderni runājot, ģenētisko radniecību — ir muļķības. Kas tad īstenībā ir krievi? Atbilde ir vienkārša un nemaz tik negaidīta. Krievi ir pārslāvoti somugri. Mūsu tuvākie asinsradinieki ir: marieši, mokši, mordovieši, komi, udmurti, ungāri, somi, karēļi, igauņi. Pat jaunais Krievijas pilsonis Žora Depardjevs ar kaut kādu fantastisku sesto sajūtu uzreiz noteica, pie kādām asinīm ir jāapelē, meklējot savu ceļu jaunajā Dzimtenē. Un ieguva mordoviešu reģistrāciju. Tā teikt, piekļāvās saknēm. Protams, te ir jāsaka, ka somu-ugru tautas šodien tiek apvienotas īpašā grupā pēc valodas pazīmēm. Valoda un asinis ļoti bieži atnāk no dažādiem avotiem. Ja krievs ir soms pēc asinīm, bet slāvs pēc valodas grupas, tad kaut kāds ungārs pilnīgi var būt soms pēc valodas grupas, bet slāvs pēc asinīm. Nestora hronikā «Pagājušo laiku stāstā» mūsdienu Ungārijas teritorija ir norādīta kā slāvu zeme. Tāpēc par tiešu ģenētisku radniecību ar jebkuru somu valodīgu tautu runāt nav pareizi. Bet kopējā jēga no tā nemainās.

Krievi ģenētiski ir somugri, kas pieņēmuši un transformējuši slāvu valodu tik lielā mērā, ka citi slāvi viņus nesaprot. «Lielajā un varenajā» krievu valodā 60-70% no leksikas, tas ir, no bāzes vārdiem ir ar neslāvu izcelsmi. Krievi pēc asinīm pieder, nevis āriešu, bet Urālu valodas saimei. Bet karti, kurā tik krāšņi ir rādīta varenā slāvu kustība uz Austrumiem, nāksies labot. Tas īstenībā laikam bija tikai mazs kņazu, družīnu, tirgotāju, viņu ģimenes locekļu un citu pilsētas ļaužu strautiņš uz zemēm, ko apdzīvoja somu ciltis. Arī ukraiņiem nav paveicies. Mēs ar viņiem nemaz neesam radinieki. Vispār jau, kā man liekas, viņi par to šodien īpaši neuztraucas. Toties viņu pretanzijas uz slāviskumu ir tikpat nepamatotas, kā mūsējās. Ģenētiski ukraiņi ir tjurki, vai nu [Volgas] bulgāru, vai pečeņegu pēcteči. Tatāru asinsradinieki.

 

 

Vienīgie slāvi starp tā saucamajām austrumslāvu tautām ir baltkrievi. Taču faktiski viņi pēc izcelšanās ir rietumslāvu vai precīzāk poļu cilšu grupa. Ar spēcīgu baltiešu elementu. Tie, ja kāds nezina, ir lietuvieši, latvieši, vēsturiskie prūši uc. Lūk, tāda mums visiem ir ģenētika.

Par to raksta MIL, bija raksts žurnālā «Vlastj». Šodien es izlasīju to rakstu. Tajā pašā laikā mums paziņo, ka tiek gatavota kaut kāda fundamentāla publikācija par krievu etnosa genofonda pētīšanu. Gaist tradicionālie priekšstati par to, kas ir krievi. Un secinājumi tādi netradicionāli, ka zinātnieki pat izjūt zināmas trīsas, kad tos publicē. Kā zināms, iedzimtība tiek fiksēta divos veidos: ar vecajiem antropoloģiskajiem mērījumiem; ar jauno, ģenētisko, izmantojot molekulārās bioloģijas instrumentus.

Antropologiem tipiski krievi ir vidējas miesas būves un vidēja auguma, gaiši brūniem matiem un gaišām acīm — pelēkām vai gaišzilām. Ukraiņa etalons — tumšs brunets ar pareiziem sejas vaibstiem un brūnām acīm. Taču cilvēka ķermeņa proporciju mērīšana ir zinātnes aizpagājušais gadsimts. Šodien var izlasīt visu cilvēka genomu. Pati progresīvākā metode DNS analīzē ir cilvēka mitohondriju DNS un DNS Y-hromosomu sekvenēšana (ģenētiskā koda lasīšana pa burtiem). Mitohondriju DNS tiek nodota pa sieviešu līniju no paaudzes uz paaudzi praktiski bez izmaiņām no mūsu sugas pirmās dāmas. Y-hromosomas ir tikai vīriešiem un tāpēc arī praktiski bez izmaiņām tiek nodotas vīriešu pēcnācējiem. Pārējās hromosomas, kas tiek nodotas no tēva un mātes viņu bērniem tiek sajauktas, kombinētas un saprast no kā kādi gēni, praktiski nav iespējams. Atšķirībā no sekundārām pazīmēm (ārējā izskata, ķermeņa proporcijām), mitohondriju DNS un DNS Y-hromosomu sekvenēšana ir neapšaubāma un tieši runā par cilvēku radniecības pakāpi.

Ģenētiskā analīze bez visa cita palīdz noteikt, ģenētisko attālumu starp cilvēkiem. Pēc Y-hromosomas ģenētiskais attālums starp krieviem un somiem Somijā ir tikai 30 nosacītas vienības (tuva radniecība). Ģenētiskais attālums starp krievu cilvēku un tā sauktajām somugru tautām, kas dzīvo KF teritorijā (mariešiem, vepsiem, mordoviešiem un citiem) ir 2-3 vienības. Tā nav pat tuva radniecība, tā ir identitāte! Mitohondriju DNS analīze rāda, ka vēl viena tuvāko krievu asinsradu grupa ir tatāri: tatārus, tāpat kā somus no krieviem šķir tās pašas 30 nosacītās vienības (tuva radniecība). Ukrainas iedzīvotāji ir sadalīti dažādās ģenētiskajās grupās. Austrumukrainā tie ir somugri. Austrumukraiņi praktiski ne ar ko neatšķiras no krieviem, komi, mordoviešiem, mariešiem. Tas nav nekāds brīnums. Toties ar Rietumukrainas ukraiņiem viss ir interesantāk. Rietumnieki nav ne slāvi un nav arī krievsomi. Tie pieder pie pavisam citas asins-ģenētiskās grupas — tatāriem: starp Ļvovas ukraiņiem un tatāriem ģenētiskais attālums ir tikai 10 vienības.

Būs, protams, ļoti interesanti izpētīt monogrāfiju «Krievu genofonds», kurai it kā būtu jāiznāk gada beigās izdevniecībā «Luč». Ja tas tiešām ir tā, kā mums kļuvis zināms no informācijas, kas parādījusies MIL, nacionālistus gaida nopietnas problēmas. Viena lieta — slāvu-āriešu Krievzeme. Pavisam cita, pārkrievoti, pārslāviskoti somi, kurus pārvaldīja varjagu-slāvu kņazi. Sajutāt starpību? Vispār, mūsu valstij tas var nākt par labu. Tāpēc, ka kārtējo reizi tiek pierādīts, ka etnoss nav vēstures subjekts. Vēsturi taisa uzņēmīgi cilvēki, karavīru, tirgotāju grupas un to radītās valstis. Kad iedzīvotāju dažādās grupas, ar dažādu ģenētiku, antropoloģiju, kultūru, valodu, dzīvo pietiekami ilgi vienas valsts robežās, formējas jauns etnoss, kultūrvēsturiska kopība. Asins, gēni etnosam nav ar noteicošu nozīmi. Galvenais — vēsturisko likteņu kopība un viena pilsonība. Pat, ja vārdu «pilsonis» vēl nav izgudrojuši.

Bet terminam «titulnācija» nav nozīmes. Tāpēc, ka titulnācija Krievijā izrādās pārkrievoti somi, Anglijā — pārģepmanizēti ķelti, Francijā — romanizēti galli, kas «sagremojuši» iekarotājus, ģermanizētos frankus, Spānijā — vietrējie romanizētie ķelti, kas «aprijuši» ģermānus-gotus utt. Vēsture vienmēr ir sabiedrību vēsture. Un sabiedrības augšējo slāņu, kuros var iekļauties jebkurš sabiedriski aktīvs cilvēks, vēsture. Nevis asins vēsture. Nevis gēnu vēsture. Ar ko es arī jūs apsveicu, mani dārjie krievsomi, ukraiņtatāri un baltkrievpoļi. Lai dzīvo Austrumeiropa — lielais asiņu un kultūru sajaukums!

http://fishki.net/comment.php?id=135506

[Nu, ko jūs par to sakāt? - t.p.]