Horvātu stāsti no senatnes

Ivana Briliča-Mažuraniča.

 Lielupes izdevniecība, Tulkotā literatūra

ISBN 978-9984-563-06-0

 "Horvātu Andersens" — viens no Ivanai Brličai-Mažuraničai (1874–1973) visbiežāk piemērotajiem raksturojumiem. Latviešu lasītājam, līdzības meklējot, vispirms prātā nāks Kārlis Skalbe, arī Annas Brigaderes pasaku lugās rodamais gaišums.

 

 

Ivana Brliča-Mažuraniča, rakstniece trešajā paaudzē, ir dziļi oriģināla pasaku autore, kas horvātu mitoloģijas elementus mākslinieciski un ētiski sakausējusi ar savas radošās fantāzijas tēliem. Viņas pasakās dramatisms apvienojas ar gaišu humoru un morāli skaidro spēku nepārprotamu pārākumu.

http://www.valtersunrapa.lv/grnams/?l=lv&page=bookcatalog&id=147898&s=0