Filma: Avatars. Ūdens ceļš (Аватар: Путь воды / Avatar: The Way of Water)

Novilku, noskatījos šo filmu un pēc tam aši novilku pirmo filmu tēmā. Lai saprastu, kas manī otrajā filmā izraisīja vieglu nepatiku. Un arī tāpēc, ka tieši par šo filmu biju medijos uztvērusi tās pašas nepatikas piesitienus. Tiesa, tie nepatikas piesitieni uzplaiksnīja un pazuda citu notikumu, vērtējumu gūzmā. Bet tomēr bija.

Vispirms drusku, pavisam drusku par zināmām tehniskām niansēm. Pirmā filma ir apmēram 2,5 stundas gara, otrā - nepilnas 4 stundas, 3 ar pagaru astīti. Abās filmās planētas Pandora krāšņums dabas ainavās un dzīvnieku daudzveidībā.

Tomēr. Ja pirmajā filmā notikumu gaita un notikumu motivācija bija skaidra un nepārprotama, tad otrajā filmā saskatīju ja ne kokteili, tad neatbildētus jautājumus gan. Ja pirmajā filmā noteikti bija skaidrs un uzsvērts, kāpēc zemieši tur atrodas un kā pamato savu klātbūtnes iejaukšanos lietu kārtībā un dzīves norisēs, tad otrajā filmā - kaut kā uzplaiksnījās "Kāda kaktusa pēc zemieši atgriezās?". 

Pie viena. Pirmajā filmā zemiešu atrašanās uz krāšņās planētas tika pamatota ar vērtīga ekskluzīva minerāla ieguvi. Otrajā filmā, precīzāk, tās pēdējā aptuveni trešdaļā noskaidrojas, ka tiek iegūta pavisam cita ekskluzīva viela. Un kas ir ar minerāla ieguvi? Tas pārstājis būt nepieciešams? 

Un, ja kas - pirmās filmas notikumu secībā noskaidrojas, ka zemieši uz Pandoras darbojas ne jau pirmo gadu, zinātniski pēta bāzes apkaimē esošo dabu, dzīvniekus, cilvēku paražas u.tml.  Loģisks notikumu secības pieļāvums ir tas, ka pateicoties zinātniskajai, kaut ne visu planētu atrverošai, darbībai tiek atklāts minerāls, par kuru nu ļoti liela interese ir uz Zemes. Tad - wtf, tas minerāls otrajā filmā vairs nav vajadzīgs un tad kāpēc tas negatīvais jampadracis pirmās filmas otrajā pusē?

Otrajā filmās, tās pēdējā aptuveni trešdaļā noskaidrojas, ka tiek no okeāna dzīvniekiem iegūta kāda super puper ekskluzīva viela. WTF, kā atlidotāji no Zemes par šo vielu uzzinājuši? Filmā teikts, ka viņi tur kādu gadu tikai "ganās", bāze atrodas laikam jau netālu no reiz bijušās, iepriekšējās; līdzatbraukušie zinātnieki - nu, pēc visa spriežot - arī darbojas relatīvi nelielas sauszemes daļas teritorijā. Nav pat norādes, ka zinātnieku grupiņa darbotos ar okeāna floras un faunas pētījumiem. Sakiet, kā tad tur zvejnieki parastie uzzināja par ekskluzīvo vielu un tās vērtību?

Priecē, ka otrās filmas daudzi varoņi ir bērni, kuru savstarpējo attiecību peripetijām ticu. Tās ir īstas, filmas autoriem izdevies saprast, uztvert bērnu, precīzāk, pusaudžu skatījumu uz lietam, vietām, notikumiem. Un nesabojāt dabiskumu ar pieaugušo uztveres reizēm bremzīgumu.  Tomēr te nu atkal. Bērni filmā ir krietns bariņš ar visumā skaidriem radurakstiem. Izņemot divus bērnus. Puiku un meiteni. Tā arī nesapratu šo bērnu pilnīgos radurakstus. Ir skaidrs, kas ir meitenes mamma, par puikas tēvu arī jautājums noskaidrojas. Bet - ne jau mēģenē dzimuši, un vienalga - lai piedzimtu dzīvība, tās radīšanai vienalga vajag divus. Man palika neatbildēts jautājums. Varbūt neuzmanīgi skatījos? Kaut gan bija vietas, kuras vairākas reizes attinu uz situācijas sākumu, lai ko saprastu. Bez rezultāta. Vienalga nesapratu.

https://mana-ligzda.blogspot.com/2023/02/filma-avatars-udens-cels-avatar-way-of.html