Fantastika latviešu autoru lugās.

Izmantoti materiāli no mājaslapas "Teksti teātrim" https://tekstiteatrim.wordpress.com/category/stilsvirziens/fantastika-stilsvirziens/

Luga “Saules gredzens

Posted on Maijs 29, 2014 by gajputns

Autors: Jānis Akuraters

Žanrs: teiku drāma

Auditorija: pieaugušie

Apjoms:   32 grāmatas lappuses

Lomu skaits: 17 (15 vīrieši, 2 sievietes) un daudz epizodisku lomu. Epilogā darbojas citi personāži, līz ar to vairākas lomas var spēlēt vieni un tie paši

 

 

Norises laiks: nenoteikts, senatne

Norises vietas: nogrimusi pils, vecas kapenes

Luga uzrakstīta: 1910.g.

Luga publicēta: J.Akuratera kopotajos rakstos, 6.sējums, 1924.g.

Luga iestudēta: pagaidām nav informācijas

Lugas teksts: šeit

Piebilde: tā kā J.Akurateram autortiesību termiņš beidzies, jums nav nevienam jāprasa atļauja un jāmaksā, lai viņa darbus iestudētu.

Luga “Imantas Augšamcelšanās

Posted on Maijs 30, 2014 by gajputns

Autors: Jānis Akuraters

Žanrs: sapnis

Auditorija: pieaugušie

Apjoms: 21 grāmatas lappuses

Lomu skaits: 6 lomas (5 vīrieši, 1 sieviete) un vairākas epizodiskas karavīru un vaidelošu lomas

Norises laiks: 1906.g.

Norises vietas: Zilais kalns

Luga uzrakstīta: 1906.g.

Luga publicēta: J.Akuratera kopotajos rakstos, 6.sējums, 1924.g.

Luga iestudēta: pagaidām nav informācijas

Lugas teksts: šeit

Piebilde: tā kā J.Akurateram autortiesību termiņš beidzies, jums nav nevienam jāprasa atļauja un jāmaksā, lai viņa darbus iestudētu.

Luga “Aptumšošanās

Posted on Februāris 1, 2012 by gajputns

Autors: Jānis Akuraters

Žanrs: mistērija

Auditorija: pieaugušie

Apjoms: pieci cēlieni ar prologu (60 grāmatas lappuses)

Lomu skaits: 10 vīriešu lomas un masu skati

Norises laiks: 20.gs. 1. puse.

Norises vietas: pekle, pils zāle, ierakumi, gaismas nams, pilsētas laukums

Luga publicēta: J.Akuratera kopotajos rakstos, 9.sējums, 1925.g.

Luga iestudēta: Dailes teātrī 1925.g.

Lugas teksts: šeit

Piebilde: tā kā J.Akurateram autortiesību termiņš beidzies, jums nav nevienam jāprasa atļauja un jāmaksā, lai viņa darbus iestudētu.

Luga “Zemes radīšana

Posted on Janvāris 1, 2012 by gajputns

Autors: Jānis Akuraters

Žanrs: dramatisks fragments

Auditorija: pieaugušie

Apjoms: 9 grāmatas lappuses

Lomu skaits: 17: 8 vīriešu lomas, 3 sieviešu lomas , 6 dzīvnieku/augu/dabas parādību lomas + masu skati

Norises laiks: nenoteikts

Norises vietas: radītāja mītne izplatījumā, virs zemes

Luga publicēta: J.Akuratera kopotajos rakstos, 5.sējums, 1924.g.

Luga uzrakstīta: 1914.g.

Lugas teksts: šeit

Piebilde: tā kā J.Akurateram autortiesību termiņš beidzies, jums nav nevienam jāprasa atļauja un jāmaksā, lai viņa darbus iestudētu.

Luga “Zelta zirgs

Posted on Februāris 6, 2012 by gajputns

Autors: Rainis

Žanrs: saulgriežu pasaka, simbolu drāma

Apjoms: 5 cēlieni (137 lpp)

Auditorija: pieaugušie, bērni

Iedvesmas avots: latviešu un igauņu tautas pasakas

Lomu skaits: > 40

Norises vietas: kalpa vīra istaba, mežs, stikla kalna pakāje, stikla kalna gals, karaļa pils zāle

Norises laiks: senatne

Luga tapusi: 1909.g.

Sižets: tēvam ir 3 dēli – 2 gudri, 3.muļķītis. Taču par varoni, kas uzjāj stikla kalnā kļūst tieši trešais brālis…

Luga iestudēta: Jaunajā Rīgas teātrī 1909.g., Valmieras teātrī 2009.g.

Lugas teksts: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=211&q=Rainis vai http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0309036336|issueType:B , kā arī http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0304086624|article:DIVL1042|issueType:B vai http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Rainis/Zeltaz/zeltazsat.htm

Lugas teksts angļu valodā – šeit (par maksu).

Papildu materiālis par lugu: Audio formātā – 1.daļa mms://lr1w.latvijasradio.lv/pppy?20060423A100500104500 un 2.daļa mms://lr1w.latvijasradio.lv/pppy?20060430A100500104500 (Latvijas Radio fonds)

Luga “Sidraba šķidrauts

Posted on Janvāris 30, 2012 by gajputns

Autore: Aspazija

Apjoms: 66 lpp., 5 cēlieni

Žanrs: simboliska drāma

Lomu skaits: 15 (8 vīriešu lomas, 7 sieviešu) + daudzas epizodiskas

Sižets: Gunai ir kāds īpašs šķidrauts, ar ko var ielūkoties cilvēku sirdīs. Kaimiņvalsts gatavojas uzbrukt un Guna tiek uzaicināta pie karaļa iedvesmot karaspēku cīnīties. Viņa atsakās, bet tad iemīlas princī un dodas uz pili. Viņa nebaidās teikt karalim taisnību un rezultātā viņu sāk uzskatīt par raganu un draud sadedzināt…

Norises vietas: tornis mežā, pils priekša

Norises laiks: nenoteikts (pasaku realitāte)

Luga uzrakstīta: 1901-1902.g.

Luga publicēta: 1905.g.

Luga iestudēta: 1905.g. Jaunajā latviešu teātrī, 2011.g. Jūrmalas teātrī u.c., 1910.g. 4 teātros — Apollo, Jaunajā Rīgas, Liepājas tautas un Liepājas Latviešu teātrī, 1973.g. Valsts Liepājas teātrī, 1982.g. Oksfordas studentu grupa «1982. gada ansamblis» angļu valodā Anglijā, Zviedrijā u.c.

Lugas teksts: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=285 vai http://gramataselektroniski.blog.com/2011/12/03/sidraba-skidrauts-aspazija/ vai http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0309045026|issueType:B vai http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0304047756|article:DIVL765|page:425|issueType:B

Lugas analīze: http://www.kroders.lv/peta/714

Luga “Zalša līgava

Posted on Janvāris 21, 2012 by gajputns

Autors: Aspazija

Apjoms: 79 lpp.

Žanrs: teiku drāma

Auditorija: pieaugušie

Norises laiks: teiku laikmets

Norises vietas: pie ezera, pagalms ar dārzu, ezera pils, istaba sēru noskaņā.

Tēma: pēc ziemas atkal nāk pavasaris un otrādi…

Sižets: Ziedneses kāzu dienā viņu nolaupa Zaltis un aizved uz savu zemūdens pili. Tur viņa gūstā pavada pāris gadus, šajā laulībā viņai ir 2 bērni. Taču visvairāk Ziednese ilgojas atkla nokļūt mājās, arī līgavanis joprojām gaida viņu pārnākam… Kad Zaltis saprot, ka Ziednesei miera nebūs, viņš viņu palaiž… Taču laimīgo beigu vietā notiek kas cits…

Lomu skaits: 17 (8 sieviešu, 9 vīriešu) , kā arī vairākas epizodiskas lomas

Valoda: lugas personāži runā dzejā

Luga publicēta: 1928.g.

Luga iestudēta: 1928.g. Nacionālajā teātrī, padomju laikā Jelgavas Tautas teātrī, 2006.g. Latvijas Kultūras Koledžā u.c.

Luga pieejama –

http://gramataselektroniski.blog.com/2011/12/03/zalsa-ligava-aspazija/ vai http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0307088946|article:DIVL224|issueType:B

Lugas “Ciemiņš no Mārsēlijas” apraksts

Posted on Augusts 19, 2015 by gajputns

Krājuma SĪKALIŅAS, SĪKALIŅAS, SĪKALIŅAS un autora 9. luga

Autors: Arturs Rubenis (1927)

Žanrs: Ziemassvētku jociņš.

Auditorija: skolas bērni un pieaugušie.

Apjoms: 7 grāmatas lappuses.

Lomu skaits: 8 (bērniem piemērojamas, 6 vīriešu, vismaz 2 sieviešu lomas).

Norises laiks: pirms Ziemassvētkiem.

Norises vietas: mūsdienās, kādas latviešu skolas Ziemas svētkos.

Sižets: Mārsēlijas prezidents sūta Imantu apciemot zemi, kur viņš satiek tēti ar puiku Māri un meiteni Līgu. Tie abi Imantam izskaidro Ziemassvētku svinēšanas parašas uz Zemes. Imants atgriezies Mārsēlijā, stāsta par jaukajiem Zemes Ziemassvētkiem.

Luga uzrakstīta: 1965.g.

Iestudēta: Klīvlandes draudzes skolā.

Lugas teksts: izlasāms, sazinoties ar lugas autoru, epasts – rbnsat@att.net

Lugas “Dūrīte Maskalijas galmā” apraksts

Posted on Augusts 18, 2015 by gajputns

Jeb “Dyureite maskaļu golmā”. Autora astotā luga, rakstītā tūlīt pēc kreisās vidus auss operācijas. Bibliotekā sanāca nodarboties ar lugu "Irish Faustus". Tas bija ierosinājums "Dūrītem". Luga tika uzrakstīta pirms Amerikā sāka visi meklēt savas saknes. Latviešu kolonija bija pagasti, kur elpoja brīvā Latvija. Latgaliskais variants atrodams "Latgolas bolsa" 1976-77.g. numuros un latgaļu lugu krājumā "Dramas", 384-448p.

Autors: Arturs Rubenis (1927).

Žanrs: fantastiska luga 7 ainās.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: 46 lappuses A4.

Lomu skaits: 8+ (4 vīrieši, 4 sieviete, spīganas, karavīri).

Norises laiks: 18.g.s.

Norises vietas: Dr.Dūrītes studijā un nešķīstās Maskalijas galmā.

Sižets: Fausta teikas variants, šis Dūrīte čelies no Abrenes. Meklēdams savas saknes, viņš iegriežas nešķīstās Maskalijas galmā. Tur viņš satiek maskaļu patvaldnieci Trīniti un tās meitu Lizeti. Trīnīte kāro iegūt burvju gredzenu, ar ko varējis izsaukt jau mirušo Pēci Milzīgo. Dūrītes māceklis Bērtulis satiekoties iemīlās Lizetē un atdod Dūrites burvju gredzenu. Protams, gredzens nonāk Trīnītes rokās un tā izsauc Pēci. Dūrītem jāiejaucās pārtraucot šo ilūziju. Dūrites pavadonis ir labais gariņš Spīdula. Parasti Fausta teika runā par viņa pazudināšanu. Bet Spīdula sauks Dūrīti atpakaļ atjaunotajā Abrene, kur viņi cels jaunu valsti un cilti.

Luga uzrakstīta: 1964.g.

Iestudēta: lugu autors režisēja ar Klīvlandes DV teātra kopu 1973. gadā, pašam tēlojot Dr. Dūrīti.

Lugas teksts: izlasāms, sazinoties ar lugas autoru, epasts – rbnsat@att.net

Lugas “Vidvuts pārnāca mājās/Vydvuds pōrnōce sātā” apraksts

Posted on Augusts 3, 2015 by gajputns

Krājuma ABRENES GALS trešā luga.

Autors: Arturs Rubenis (1927)

Žanrs: fantastiska luga.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: 62 lpp, 5 ainas.

Lomu skaits: 10+ (8 vīrieši, 2 sievietes, dejotājas, sargi, reportieri, tauta).

Norises laiks: trimdas pēdējā gadā.

Sižets: Abrenes princis Viduvuts trimdā gatavojas atgriezties mājup. Viņa nodomus jauc vecie politiķi, starptautisks blēdis, finansists. Revolūcija Abrene ļauj princim atgriezties mājās kopā ar savu iemīlēto.

Norises vietas: “Pasaules krogū”, Vidvuta mājās un Abrenes pilī.

Luga uzrakstīta: 1970.g.

Lugas teksts: izlasāms, sazinoties ar lugas autoru, epasts – rbnsat@att.net – vai – rubenis-lugas@inbox.lv

Lugas „Klondaika” apraksts

Posted on Septembris 14, 2013 by gajputns

Lai valdītu pār pasauli varmākam jāiznīcina pasaule. Vara ir spēks, kas nav savienojams ar dzīvās dzīves apliecinošo garu.

Autors:   Kads.

Apjoms:   A4, burtu izmērs 12, 17 lpp.

Žanrs:   groteska.

Auditorija:   pieaugušie.

Lomu skaits:   5 personāži: 1 sieviete, 4 vīrieši.

Tēma:   varaskāre pret dabisko dzīvotdziņu.

Sižets:   zinātnieks slepenā laboratorijā klonējis Hitleru un Ļeņinu. Pats gatavs upurēt savu cilvēcību, lai tās vietā iegūtu varu pār pasauli.

Dekorācija:   dodot vaļu fantāzijai – izveidojama.

Darbības vietas: laboratorijas priekštelpa, slepenā izmēģinājumu zona.

Norises laiks: šodiena.

Stils/virziens: nezinātniskā fantastika.

Luga uzrakstīta:   2009.g.

Kā iegūt lugas tekstu: luga nav saistīta ar AKKA/LAA. Teksta turētājs ir Arkādijs Buls. E-pasts.   arkadijs.buls@inbox.lv , tālr.   +371 26047685

Iestudēšanas noteikumi: vienošanās par atļauju saskaņojama ar Arkādiju Bulu.

Luga “Necilvēki

Posted on Jūnijs 30, 2013 by gajputns

Autore: Ieva Melgalve

Apjoms: 2 cēlieni

Lomu skaits: 5 (3 vīriešu, 2 sieviešu)

Norises laiks: Pēc III Pasaules kara

Luga pieejama : http://melgalve.lv/my-fiction/necilveki/ vai http://las.am/lv/Necilveki , krievu valodā http://opendoorspj.ru/pesy/pribaltika/41_Эва%20Мелгалве,%20НЕЛЮДИ.doc

Autores kontakti:   ieva.melgalve@gmail.com

Luga “Saulriets

Posted on Maijs 29, 2014 by gajputns

Par vīrieti, kuram ir neparastas spējas, bet kurš tās slēpj, jo ar tām nevar dzīvot normālā ikdienas sabiedrībā, bet galu galā viņa brāļa sieva izkustina viņu no sastinguma un mātes uzraudzības.

Autore: Lelde Stumbre

Apjoms: 2 cēlieni

Žanrs: fantastiska drāma

Auditorija: pieaugušie

Lomu skaits: 5 : 1 vīrietis, zēns, divas sievietes un meitne

Norises vieta: dzīvoklis, upes krasts

Norises laiks: mūsdienas

Tēma: “Par dzīvi, kas ir neizdzīvota, un par nāvi, kad vēl neesi nomiris” (no www.skatuve.lv).

Luga iestudēta: neatkarīgajā teātrī “Skatuve” (kopprojekts ar Nacionālo teātri) 2004.g.

Lugas fragments: šeit

Lai iegūtu atļauju lugas iestudēšanai: jāsazinās ar autori

Autores kontaktinformācija: lelde.stumbre@gmail.com

Luga “Putnubiedēkļu Ziemassvētki (Svētkus vajag visiem)

Posted on Maijs 14, 2012 by gajputns

Ziemassvētki atnāk pie itin visiem un it visur – tā vienkārši notiek. Arī pie tiem, par kuriem esam aizmirsuši vai viņi nešķiet uzmanības vērti. Kā Ziemassvētku vakarā klājas putnubiedēkļiem lauka malā? Vai pie viņiem atnāks draugi? Vai arī viņi sajutīs Ziemassvētku prieku un brīnumu? Jautri romantisks stāsts ar dziesmām un dejām.

Autore: Anita Grīniece

Apjoms: 10 lpp.

Auditorija: skolēni, ģimenes, jaunieši, seniori.

Galveno lomu skaits: 7 (2 puiši, 1 meitene, 4 pēc izvēles – meitenes vai puiši, + neierobežots pārējo lomu skaits).

Norises vieta: lauks netālu no meža

Tēma: Ziemassvētku noskaņas, draudzība, izpalīdzība, piedošana.

Luga sarakstīta: 2014.g.

Lugas teksts: http://anitagriniece.com/lugas.html

Autores kontaktinformācija: agriniece@inbox.lv

Vēl citas, pārsvarā fantastikas priekšteces - pasaku žanra lugas var meklēt pēc lugu autoru saraksta te: https://tekstiteatrim.wordpress.com/2014/09/01/autori/

Vēl viens autoru saraksts tedzams šeit: http://skribents007.1s.lv/176-latvijas-amatierteatri-un-latviesu-autori-dramaturgiem-un-rezisoriem/

Šeit aprakstītās lugas ir ņemtas no sākumā atzīmētās mājas lapas un, kā atzīst paši lapas autori, nav pilnīgs.

Kā redzams, latviešu autoru lugas, ko var asociēt ar fantastiku ir ļoti maz. To var saistīt ar fantastikas pabērna lomu 20. gadsimta latviešu literatūrā, jo arī īstus latviešu rakstniekus - fantastus šajā laikā var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem, kaut arī tādu, kas cita starpā sarakstījuši arī kādu fantastikas gabalu ir daudz vairāk. Latviešu fantastikas bums sākas pašās 20. gadsimta beigās un ar 21. gadsimtu, pateicoties pasaules aktivitātēm - galvenokārt, fantāzijas žanram. Tas jau arī saprotami, jo zinātniskā fantastika prasa dziļas zināšanas dažādās zinātnes nozarēs, ja grib rakstīt īstu zinātnisku fantastiku, nevis kādu no tās apakšžanriem, kur zinātnei ir tikai pakārtota joma.