Download license

Vajadzētu nomainīt tekstu, kas parādās, kad downloadē grāmatu no Skriptorija. Patlaban tur stāv GNU licenses teksts, kas ir maķentiņ garām.

Šai sakarībā paurķēju tīmekli un atradu sekojošus paraugu:

Stāt! Ak mācekļi, kas nezin šo darbu, svešu ideju zagļi! Pat nedomājiet staipīt savas zaglīgās rokas ap maniem darbiem. Uzmanieties! Un vai jūs nezināt, ka ar visvarenā imperatora Maksimiliāna žēlastību nevienam visos impērijas valdījumos nav atļauts nedz drukāt nedz tirgot šo gravīru viltojumus? Uzklausiet un ziniet, ja nepakļausieties viņa gribai - skaudības vai skopuma dēļ - ne tikai jūsu prece tiks konfiscēta, bet arī pats tapsiet pakļauts miesiskām mokām.

Viena no pirmajām Alberta Dīrera licensēm, apm 1511 gads.

{readmore} Tas ir citāts no

info/patry/patry1.html" target="_blank" title="william petri">Viljama Petri grāmatas "Autortiesības - teorija un prakse".

 

Tur vēl ir šis tas interesants - cenzūras un autortiesību pārkāpuma maisījums - tajā laikā populārais puritiānis Viljams Prinns dēļ savas grāmatas "Histriomastiks" zaudēja ausis. Viņam piedotu grāmatu, kurā nosodīts tā laika teātris un tā aktieri - puisīši, kas izpildīja sieviešu lomas "dziedot uz skatuves netiklas un iekāres pilnas mīlas dziesmas", bet viņš arī nosauca angļu aktrises kā "vispārzināmas maukas". To karaliene Marija-Henrieta, kas pati uzstājās vienā no lomām galma teātra izrādē piedot nespēja. Nu - apmēram kā mūsdienās nosaukt visus golfa spēlētājus par zagļiem un nūdistus par izvirtuļiem. Precīzai sakritībai vajadzīgs valsts prezidents, kurš spēlē golfu un pēc tam sauļojas kails.

Prinna grāmata ievērojama vēl ar to, ka "Histriomastiks" ir saīsināts nosaukums. Pilnais sākas šādi: "Histriomastiks: Teātra lāsts vai aktieru traģēdija..." un turpinās vēl 43 rindas. Tas skaitās pasaulē garākais grāmatas nosaukums. Ištvans Rat-Vegs savā "Grāmatu komēdijā" raksta, ka nosaukums aizņēma visu in-folium titullapu, un lai ietilptu vākā burtličiem nācās beigas salikt petitā.

Subjekts bija ārkārtīgi stūrgalvīgs - 1633 gadā viņam tātad tika piespriests pus aušu (incanti - tas ir kā?) nociršana, naudas sods 10 000 mārciņas un cietumsods. Cietumā esot viņš turpināja aģitēt un 1637 viņam nogrieza ausu atlikumus un iededzināja zīmi SL (Seditious Libeller, dumpinieks apmelotājs).

Pēc šī audzinošā piemēra ir skaidrs - kaut kādu tekstu vajadzētu saģenerēt. Nu tur - informatīvos nolūkos, izdzēst 24 stundu laikā un tā. Ja kādam ir gatavs teksts -ierakstiet komentāros.

MBR

m.