Daži jautājumi Kārlim Baltam

980637712325-39Kā atklāji sev fantāziju, fantastiku un LFFB?

Attiecībā uz fantāziju un fantastiku. Tas viss interesēja, jau kopš mazotnes, dažādu filmu, multeņu, grāmatu un komiksu formā. LFFB – uzzināju par LFFB no sava brāļa Kristapa Andrejsona un ierodoties uz Latkonu 2010.

Ko Tev dod darbošanās biedrībā?

Nu cik nu aktīvi tajā darbojos. Ko dod... Vairāk jau ir devis. Jaunus, kontaktus, domubriedus un iespēju socializēties vidē ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem.

 

 

Kā uz Tavu darbošanos atsaucas tas, ka netīšām esi kļuvis par sekretāra sekretāru, bieži protokolējot biedrības kopsapulču gaitu?

Liek atsvaidzināt lietvedības zināšanas.

Tavi ieskati par biedrības turpmāko.

Biedrību vajadzētu varbūt reorganizēt (kaut kā. Vajag uzlabot darbības efektivitāti) un vajadzētu vairāk pasākumus, kas piesaistītu cilvēkus, jo vajag motivāciju darboties. Ar manu dotā brīža dzīves situāciju, šī motivācija ir diezgan minimāla. Aiziet uz kādu pasākumu un ko palīdzēt organizēt nav iebildumi, bet vajag ko motivējošu.