Dantes elles deviņi loki

Savā laikā deviņi elles loki spēcīgi saviļņoja pasauli.

Efektam ir spēks arī šodien. Kādreiz lielais fantazētājs un izklaidētājs Dante Aligjēri deva ells aprakstu savā “Dievišķajā komēdijā”. Pēc viņa domām pekle sastāv no 9 lokiem. Jo zemāk katrs loks, jo smagāki ir grēki, ko izdarījis cilvēks savas dzīves laikā.

Šodien jums sniegšu krāšņu ceļvedi pa „Dievišķās komēdijas” elles lokiem. Jūs varēsiet pārliecināties, ka šajā pasaulē viss nav nemaz tik slikti.

  1. ELLES LOKS – LIMBS

Tā sargs ir neviens cits kā Hārons.

Bargs, drūms un principiāls vecītis. Viņš cēla pāri aizgājēju dvēseles pāri Stiksas upītei. Izpildīja savus pienākumus stingri un konkrēti. Turklāt atpakaļ, ne pie kādiem nosacījumiem, nevienu neveda. Dvēseles šajā lokā moka ar sodu „bezsāpju skumjas”. Pārsvarā šeit uzturas zīdaiņi, kurus nav kristījuši, un labie nekristīgie. Tas ir, vienkārši labi cilvēki, kuri ne visai klausījuši baznīcai.

Limbā mīt antīkie filozofi un dzejnieki (beztam, vēl Vergīlijs): tepat atrodas Noass, Mozus un Ābrams – visi pravieši, kas minēti Vecajā Derībā, lai gan vēlāk viņiem atļāva doties uz Paradīzi.

2. ELLES LOKS – MIESASKĀRE.

Šo vietu sargā Mīnoss – nepiekāpīgs, taisnīgs nolādēto tiesnesis un Minotaura tēvs, kurš sadala dvēseles pa lokiem.

Dzīves laikā valdnieks Mīnoss bija liels sieviešu mīlētājs, taču arī valdnieks nebija slikts. Viņš sarakstīja likumus visiem krētiešiem (Krētas salas iedzīvotājiem). Šos pierakstus viņš esot ieguvis no paša Zeva, alā. Kur tad vēl citur?

Tātad te valda Mīnoss un tiesā aizgājēju dvēseles. Kopā ar viņu mūžību te pavada baudkāri cilvēki. Tas ir, laulību pārkāpušie, pagrimušas sievietes un vienkārši cilvēki, kuri ir pārāk kaislīgi gultā. 2. elles loks soda šos cilvēkus ar griešanos un citām mocībām vētras laikā, un dvēseļu triekšanu pret klintīm.

3. ELLES LOKS – NEGAUSĪBA.

Šo elles loku sargā Cerbers, turklāt tas sargā izeju no mirušo pasaules, nevis ieeju, kā daudzi domā.

Īstenībā Cerbers ir lielisks trīsgalvains sunītis, kam astes vietā ir indīga čūska. Galvas ir ļoti līdzīgas tām, kādas ir viņa mātei Ehidnai. Daži uzskata, ka tam ir 50 vai pat simts galvas.

Šo skaistuli nogalināja Hērakls.

3. elles loku apdzīvo nelaimīgie negauši, rijīgi cilvēki un pat – gardēži! Pateicoties Dantem Aligjēri, pats pazīstamākais no viņiem ir Čako. Šis negausis dzīvo smirdīgā purvā un viņam uz galvas nepārtraukti līst auksts lietus.

Vispār trešajā elles lokā visi cieš sodu – pūšanu. Satrūp gan zem svilinošas saules, gan pūst zem stindzinoša lietus.

4, ELLES LOKS – SKOPUMS (ALKATĪBA).

Valda tur Plutoss. Grieķu mitoloģijā ir pazīstams kā bagātības dievs. Visbiežāk, attēlojot Plutosu, tam pievieno arī pārpilnības ragu.

Toties Dante savā „Dievišķajā komēdijā” apraksta to kā zvēram līdzīgu dēmonu.

4. lokā nīkst skopuļi, alkatīgas un izšķērdīgas personības, kas nespēj veikt adekvātus izdevumus. Sods viņiem nav tik pretīgs kā trešajā lokā, taču daudz „smagāks”.

Viņi velk no vienas vietas uz otru milzīgus smagumus un, ja saskrienas viens ar otru, tad tūlīt sākas nikns kautiņš.

    5.  ELLES LOKS – DUSMAS UN SLINKUMS.

Visai drūma un bēdīga vieta, ko apsargā pats kara dieva Aresa dēls. Viņa dēlēnu sauc par Flēgiju.

Lai nokļūtu 5. elles lokā, ir jābūt ļoti dusmīgam, slinkam un garlaicīgam. Bet labāk – visiem reizē!

Aizgāji – nogalināji veselu baru cilvēku, noslinkoji, neaizvāci līķus un noskumi...

Tad lūk, piektajā elles lokā notiek mūžīgs kautiņš. Tā vieta Stiksas purvs. Pati drūmākā šīs upes vieta – dibens. Tas sastāv no tiem, kuri dzīves laikā skuma un garlaikojās.

Tā kā, labāk visu laiku smaidiet, ja nu kas...

6. ELLES LOKS – DITA PILSĒTAS SIENAS.

Dita pilsētas sienas (par Ditu romieši sauca pazemes valstības dievu Aīdu, viņš arī Orks. Tieši tādi bija visi pazemes valdnieka vārdi, par godu tam pilsēta arī tika nosaukta) sargā fūrijas. Kašķīgas, cietsirdīgas un ļoti ļaunas sievietes.

Runā, ka fūrijas ir radušās kā paša pirmā nozieguma rezultāts – Hrons ievainoja savu papiņu Urānu, tā asins pilieni nokrita uz zemi un no tām piedzima šīs ļaunules.

Fūrijas ņirgājas par ķeceriem un viltus skolotājiem.

Sods 6. elles lokā ir eksistēšana kā spokam līdz sarkanumam nokaitētā kapā.

Pāreja uz 7. loku ir norobežota ar smirdošu aizu.

7.ELLES LOKS – DITA PILSĒTA.

Tā ir sadalīta trīs joslās. Galvenie iemītnieki – cilvēki, kas ir bijuši vardarbīgi. Taču katrā joslā dzīvo dažāda veida noziedznieki.

  1. JOSLA – FLAGETONS.

Tie, kas ir bijuši vardarbīgi pret saviem tuvākajiem, pret viņu materiālajām vērtībām un mantu. Tā kā tirāni, laupītāji un zagļi pavada savu laiku tieši pirmajā joslā. Puiši vārās grāvī, kas pilns ar nokaitētām asinīm, ja kāds iznirst, tad uz to šauj kentauri.

Starp citu, tad pēc Dantes Aligjēri un viņa „Dievišķās komēdijas” domām tieši tur arī peld un plunčājas savu upuru asiņu siltajos ūdeņos Maķedonijas Aleksandrs un tirāns Dionīsijs.

2. JOSLA – PAŠNĀVNIEKU MEŽS.

Te nīkst tie, kuri ir veikuši vardarbību pret sevi, viņi ir pārvērsti kokos un tos rauj gabalos jūras dievības Tavmanta meitas harpijas.

Harpijas ir pazīstamas ar to, ka pēkšņi parādās un zog cilvēku bērnus un ļaužu dvēseles.

Tāpat te atrodas tie, kuri bezjēdzīgi ir rīkojušies ar savu īpašumu – azartiski spēlmaņi un tamlīdzīgi tipi.

Izšķērdētājus un azartspēļu spēlmaņus moka dzinējsuņi.

3. JOSLA – KARSTĀS SMILTIS.

Tur pavada savas dienas ateisti, kas ir bijuši vardarbīgi pret svētām lietām. Tāpat arī tie, kuri bijuši vardarbīgi pret sevi (sodomisti), kā arī pret saviem tuvākajiem (gūstot no tā baudu).

Sods ir atrašanās absolūti neauglīgā tuksnesī, no tā debesīm uz nelaimīgo galvām līst ugunīgs lietus.

Visus, kuri ir ieslēgti 7. elles loka joslās, sargā Mīnotaurs. Tas ir radījums, kas piedzimis no valdnieka Mīnoja sievas Pasifajas izvirtušās kopdzīves ar vērsi, ko bija dāvinājis Poseidons.

Pasifaja kopojās ar vērsi, valdzinot to, ieguļoties govs koka maketā, ko izgatavoja Dedals (izcils mākslinieks un inženieris, kurš ir būvējis arī Krētas salas labirintu).

8.ELLES LOKS – ĻAUNIE GRĀVJI.

Elles loks sastāv no desmit grāvjiem un tas, sasodīts, ir pats populārākais no visiem lokiem!

To sauc arī par Ļaunajām tranšejām vai spraugām. *. Loka sargs ir Herions – milzis ar sešām rokām un spārniem. Šis monstrs ir veidots no trīs cilvēku ķermeņiem.

 To kādreiz ir nogalinājis pats Hērakls.

Ļaunajos grāvjos [Jau iepriekš atvainojos, ka manā rīcībā nav latviešu tulkojuma, lasījis arī neesmu, tāpēc visdrīzāk šis mans tulkojums lokam ir neveikls un nepareizs! – t.p.] savu grūto likteni izcieš krāpnieki. Bet tagad par mocībām un soda veidiem katrā no 10 grāvjiem atsevišķi...

  1. GRĀVIS.

Tajā sēž savaldzinātāji un savedēji. Visi šie grēcinieki kustas divās kolonnās, viena otrai pretī un tās nepārtraukti plosa velni-dzinēji.

  1. GRĀVIS.

Pilns ar glaimotājiem. Viņi slīkst smirdošos atkritumos un neko citu nedara. It kā mēs, skatoties televīziju un dienām-naktīm sēžot internetā, nebūtu līdzīgi šiem nelaimīgajiem.

2. GRĀVIS.

Pēc Dantes Aligjēri un viņa „Dievišķās komēdijas” domām 8. elles lokā papilnam ir arī augsta ranga garīdznieki, kuri ir tirgojušies ar baznīcas amatiem. Tos sauc arī par simonistiem. Nosaukums radies no jūda Simona mēģinājuma nopirkt brīnumu taisīšanas spēju no apustuļa Pētera un apustuļa Jāņa.

Par sodu viņiem kalpo ķermeņa ieslēgšana klintī ar galvu uz leju. Pa simonistu pēdām tek nokaitēta lava.

3..GRĀVIS.

Līdz malām pilns ar zvaigžņu skaitītājiem, burvjiem, pareģotājiem un gaišreģiem. Viņu galvas ir pagrieztas par 180 grādiem uz muguras pusi.

4.. GRĀVIS.

Te izklaidējas velni-ierāvēji. Tie vāra darvā kukuļņēmējus, bet tos, kuri izbāž laukā galvas, sadur ar pīķiem. Tāpēc, ja esat „netīrs” politiķis, mācieties neelpot zem darvas pēc iespējas ilgāk jau dzīves laikā.

5. GRĀVIS.

Pilns ar svina mantijās tērptiem liekuļiem.

6. GRĀVIS.

Te uzturas zagļi, kurus visu laiku dzeļ indīgi rāpuļi.

7. GRĀVIS.

Saldbalsīgie un mānīgie padomdevēji, kuru dvēseles deg elles ugunī.

8. GRĀVIS.

Miteklis strīdu sācējiem. To mūžīgās mokas ir izķidāšana.

9. GRĀVIS.

Viltus liecību sniedzēji, naudas un metālu viltotāji, viltvārži. Metālu viltotājus moka ļoti spēcīga nieze. Viltus liecinieki skraida apkārt un lielā niknumā kož visiem, ko satiek.

Naudas viltotājus moka tūska un viņi visu laiku mirst, tikai ne līdz galam.

Viltvāržus nomoka drudzis un galvassāpes.

9. ELLES LOKS.

Pats baigākais un tāpēc pats pievilcīgākais. Tā vārds ir NODEVĪBA. Tas sastāv no vairākām joslām. Slavenākie gūstekņi uz mūžu, kuri mīt šajā lokā, ir Bruts, Jūda Iskariots un Kasijs.

Šo loku sargā bargi apsargi. Milži vārdā Efialts, Antejs, Briarejs un Lucifers.

KAINA JOSLA.

Kains rietumsemītu un Bībeles mitoloģijā ir:

  1. Ādama un Ievas vecākais dēls,
  2. Eņģeļa Samaēla un Ievas dēls jeb
  3. Sātana un Ievas dēls, jebkādā gadījumā – pats pirmais uz Zemes piedzimušais cilvēks. Kains ir Enoha tēvs un viņa līnijas iesācējs.

Bez tā visa, Kains ir arī brāļa slepkava.

ANTENORA JOSLA.

Te mīt Dzimtenes nodevēji un tiem līdzīgie.

Antenors ir trojietis sengrieķu mitoloģijā, Priāma draugs un padomdevējs, trāķiešu valdnieka Kiseja meitas Teano vīrs. Pēc Homēra teiksmās viņš ir arī nodevējs.

PTOLOMEJA JOSLA.

Draugu nodevēji un pudeles brāļi.

Nosaukumu josla ir ieguvusi no Jērikas vietvalža Ptolomeja vārda, kurš, uzaicinājis ciemos savu sievastēvu – Jūdejas virsgarīdznieku un viņa divus dēlus, krāpnieciskā veidā viņu nogalināja dzīru laikā.

DŽUDEKA JOSLA.

Tā ir pēdējā jeb, pareizāk sakot, centrālā elles josla. Tā nosaukta apustuļa Jūdas, Kristus nodevēja vārdā.

Džudekas (citā vārdā – Visuma centra) vidū ar kājām ledū iesalušais Lucifers savās trīs rīklēs plosa Zemes un Debesu godības lielākos grēciniekus: Jūdu, Brutu un Kasiju.

Tagad nedaudz par pēdējā loka sargiem.

Briarejs.

Pa pusei vērsis, pa pusei čūska jeb gigants ar 100 rokām un 50 galvām. Ar 100 vairogiem aizsargājies no paša Zeva zibeņiem.

Efialts.

Vienkārši agresīvs un ar neticamu spēku apveltīts milzis. Pazīstams ar to, ka lūdzis pašas Atēnas roku, kaut gan daži uzskata, ka Hēras roku. Taču kāda starpība? Apkaunojums paliek apkaunojums. Neviena no dievietēm nestājās ar viņu intīmos sakaros.

Antejs.

Gejas un Poseidona dēls. Neparasti spēcīgs, ja pieskaras zemei, jo Zeme ir viņa māte, tā pati Geja.

Bija Lībijas valdnieks. Dzīves laikā šis gigants mīlēja kauties ar visiem ceļiniekiem un visus pieveica. Pat uzcēla veselu templi no zaudētāju galvaskausiem.

Kas to būtu domājis, bet viņu pieveica Hērakls!

Šis viltnieks, Zeva dēls, atrāva nelaimīgo, galvaskausu būvnieku no zemes, pēc tam nožņaudza un salauza mugurkaulu. Runā, ka Hērakls padarīja dzīvi Lībijā labāku.

Lucifers jeb Rītausma.

Starp citu, latīņu valodā Lucifers nav nekas cits, kā Gaismasnesējs.

Kādreiz šis „gaismasnesējs” bija eņģelis. Runā, ka palicis pārāk lepns un gribējis iesēsties Dieva tronī. Protams, tur izcēlies savstarpējs naids, Lucifers palicis tāds, kādu mēs to pazīstam tagad, tāpēc viņu padzinuši no paradīzes. Tādā veidā šis nonācis ellē.

Kas attiecas uz 9. elles loku, tad Dante visās detaļās apraksta tumsas valdnieku Luciferu: tam ir trīs rīkles, katrā no tām mokās pasaules lielākie nodevēji tās vēsturē, konkrēti: Jūda, Bruts un Kasijs. Tā sacīt VIP vietas.

Pēdējā, 9. elles lokā mokas nodevēji. Pats lielākais grēks pēc Dantes Aligjēri domām. Te sastopam visu iespējamo nodevības veidu nodarītājus. Dzimtenes, radinieku, draugu un tā tālāk nodevējus. Vis viņi ir iesaluši ledū līdz kaklam, bet viņu nodevīgās sejas vērstas uz leju. Viņi cieš mūžīgas mokas no aukstuma.

Tas arī viss par Dantes Aligjēri 9. elles lokiem.

Ceru, ka esat ieguvuši kādas zināšanas. Steidzos atgādināt, ka tas viss nav meli, tikai specifiski katoliski priekšstati par elli. Tas ir, ja tās arī ir zināšanas, tad tikai daiļliteratūras jomā. Tās daiļliteratūras, kuras stundu laikā, skolā jūs migāt ciet, sēžot solos, pat necenšoties to iegaumēt.

Un tomēr, un tomēr...

Visu labu!

Avots: http://fishki.net/2335756-9-krugov-ada-po-dante.html