Cilvēki senlatviešu dieviem lūdz laimi Latvijai un veselību

LETA, 17.02.2013.
Apkopojot izstādes «Balttour 2013» reģionālo kulta vietu informatīvā stenda apmeklētāju lūgumus senlatviešu dieviem, secināts, ka visbiežāk sabiedrība lūgusi pozitīvu nākotni valstij, bet sev un ģimenei vēlējušies veselību un dažādas sadzīvē noderīgas mantiskās vērtības.
Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) sabiedrisko attiecību speciālists Aigars informēja, ka ZPR speciālisti apkopojuši vairāk nekā 500 izstādes stenda apmeklētāju pausto.
Viņš skaidroja, ka senie latvieši kulta vietās allaž veikuši lūgšanas, vēlējušies labāku ražu vai laika apstākļus, pateikušies par zemes auglību un sniegto veselību. Viena no šādām kulta vietām ir arī Gūtmaņa ala, kuras rekonstrukcijā izstādē «Balttour» mūsdienu sabiedrībai Zemgales Plānošanas reģions piedāvāja iespēju nosūtīt ziņojumu dievībām.

 

 

Prezentējot Centrālās Baltijas jūras reģiona «INTERREG IVA» programmas atbalstīto projektu «Senās kulta vietas - nozīmīgs vides un kopēju identitāti veicinošs elements Baltijas jūras reģionā» unikālo iespēju ar labu domu spēku piepildīt savas viskvēlākās vēlēšanās izmantojuši vairāk nekā 500 apmeklētāju.
ZPR secināts, ka pēc izstādes apkopotās atbildes atspoguļo sabiedrības aktualitātes – vairums apmeklētāju senajām dievībām lūguši veselību un saticību ģimenē, citi pateikušies par iespēju dzīvot siltumā un strādāt, bet citi vēlējušies, lai materializējas viņu kvēlākās mantiskās vēlmes, tostarp jaunas elektroierīces un ārvalstu ceļojumu ieceres.
Tāpat daudzi savās vēlmju kartiņās cerējuši uz Latvijas izaugsmi un dažādu reģionu attīstību. «Lai latvju zeme brīva ir un paši zinām, ko, kā darīt. Lai laime un prieks katrā sētā!», «Dod Dieviņi Tērvetē vienmēr labu laimi!» un «Novēlu visai Latvijas tautai izturību!» ir tikai daži no aicinājumiem par valsts attīstību.
Izstādes laikā vairāk nekā četri tūkstoši apmeklētāju izrādīja interesi par 600 Latvijā un tuvāko ārvalstu apkopotajām kulta vietām - klintīm, alām, ūdeņiem, akmeņiem, kokiem, kā arī reljefu formām un petroglifu vietām, informēja Ieviņš.
ZPR pārstāvis piebilda, ka gan Latvijas reģionos, Igaunijā un Zviedrijā apzinātās dabas svētvietas, gan Gūtmaņa alas rekonstrukciju nedēļas nogalē prezentēs arī Igaunijā notiekošajā tūrisma izstādē «Tourest».
Projekta «Senās kulta vietas - nozīmīgs vides un kopēju identitāti veicinošs elements Baltijas jūras reģionā» galvenie uzdevumi ir seno kulta vietu apzināšana, uzskaite, izpētīšana un dokumentēšana, to saglabāšanas un attīstības koncepcijas izstrāde, tūrisma maršrutu izstāde un sasaiste starp iesaistītajiem reģioniem, kā arī sabiedrības informēšana par apzinātajām seno tautu svētvietām.
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/454104-cilveki_senlatviesu_dieviem_ludz_laimi_latvijai_un_veselibu