Anss Lerhis-Puškaitis. Pasakas par putniem

Skolotājs Ansis Lerhis-Puškaitis plašākai publikai vairāk pazīstams kā tautas pasaku pierakstītājs. Jaunajā grāmatā apkoptas septiņas no Puškaiša paša sarakstītajām pasakām līdz ar dažādu jomu ekspertu komentāriem, pasaku grāmata ļauj ieskatīties arī literatūras vēsturē un iepazīt 19. gadsimta ikdienu Zemgales lauku sētā.

https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/dailliteratura/latviesu-originalliteratura/stasti-noveles-pasakas-esejas/pasakas-par-putniem.html

Autors varbūt ir pats pirmais rakstnieks, kas radījis latviešu literārās pasakas.

Izdota grāmata «Pasakas par putniem»

Ziņas. 8. marts, 2021

Atzīmējot Tukuma muzeja astoņdesmit piekto gadskārtu, izdotas folklorista Ansa Lerha–Puškaiša sacerētās pasakas par putniem. Tās aktualizē vispārcilvēcisko vērtību nozīmi un to meklēšanā iesaista gan bērnus, gan pieaugušos.

Skolotājs Anss Lerhis–Puškaitis (1859–1903) bija ne tikai izcils folklorists, kurš izveidoja sava laika lielāko pasaku krājumu Eiropā, bet arī literāro pasaku žanra aizsācējs latviešu literatūrā. Daudzos viņa sacerētajos darbos galvenie varoņi ir putni, kuru savstarpējās attiecībās izceltas morāles normas, kas joprojām aktuālas mūsu sabiedrībā. Puiškaiša interese par putniem ir saistīta ar viņa uzvārdu. Tas cēlies, vāciskojot autora dzimtas māju Cīruļi nosaukumu uz «Lerche». Grāmatas izdevēji par Puškaiti saka: «Līdzīgi cīruļiem, kas pirmie agri pavasarī atgriežas un priecē ļaudis ar savām melodiskajām dziesmām, Anss Lerhis–Puškaitis viens no pirmajiem ienesa jaunas vēsmas 19. gadsimta Latvijas izglītībā un kultūrā.»

Tukuma muzeja izdotajā grāmatā iekļautas septiņas Ansa Lerha–Puškaiša sacerētas pasakas, kas pirmo reizi publicētas 1890. un 1891. gadā. Tās papildinātas ar folkloristu, literatūrzinātnieku, ornitologu, skolotāju un citu ekspertu komentāriem, kas sniedz ieskatu autora idejās, valodā un tā laika sadzīvē. Aplūkoti arī putni, kas sastopami Puškaiša pierakstītajās tautas pasakās.

Dizaineres Tatjanas Raičiņecas radītais grāmatas dizains veidots, domājot par diferencētā satura uztveramību, kas panākta ar dažādu grafisko režģu un viegli uztveramu burtveidolu starpniecību. Dizaina funkcionālo ietvaru papildina rotaļīgi grafiskie un tipogrāfiskie elementi. Grāmatas vāka zaļā krāsa veido saspēli ar rozā apvāku, kurā izcirsts putna siluets.

«Pasakas par putniem» iespējams iegādāties Tukuma muzeja mājaslapā.

https://www.fold.lv/2021/03/izdota-gramata-pasakas-par-putniem/