Anna Starobiņeca. Plēsēja tiesības. Zvērīgs detektīvs

Autores daiļrades apskats

“Blāvs, izplūdis zvēra siluets tumsā. Seja nav redzama. Zvērs piesardzīgi lavās uz vistu kūts pusi, nolaidis galvu un pieplacis pie zemes, cenzdamies saplūst ar zāli un paša ēnu, cenzdamies būt nepamanāms. Viņš virzās uz priekšu ātri, taču reizē līgani, bez liekas steigas. Plēsoņas manieres. Profesionāla killera manieres...

Ak, cik labi Policijas Āpsis pazina šo sapņaino skatienu uz mēnesi pirms zibenīga lēciena – īss, maģisks rituāls, kuru naktī veic slepkavīgs zvērs.”

Pieredzes bagāto izmeklētāju Āpsi Vecāko un viņa palīgu, veiklo un aizrautīgo Āpškānu, kurus iepazinām sērijas pirmajā grāmatā “Vilka midzenis”, gaida jauns izaicinājums – noziegums, kas pastrādāts tuvīnajā Medniekciemā... Viltīgas intrigas, samilzis konflikts, negaidīts atrisinājums.

Anna Starobiņeca izmēģinājusi darbu vairākās profesijās, līdz sapratusi, ka vislabāk viņai patīk sacerēt interesantus stāstus. Šobrīd viņas grāmatas ir tulkotas daudzās valodās, pēc tām uzņemtas kinofilmas, viņai piešķirtas literāras prēmijas. Pieaugušajiem rakstītie darbi ir aizraujoši un šaušalīgi, tāpēc autore tiek dēvēta par Krievijas Stīvenu Kingu. Arī pasakas bērniem ir aizraujošas, bet nav šaušalīgas. Viņa labi zina, ko dara, jo pašai ir divi bērni, kā arī ruds pūdelis Kokoss, kas saprot daudz vairāk nekā gluži parasts suns.

No krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova.

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/195080-pleseja_tiesibas_zverigs_detektivs.html

Šī ir Orvela lieliskā darba "Dzīvnieku ferma" bērnu versija.

Ir Tāla meža plēsēji. Ņinas Palnas ciematā ir mājas dzīvnieki, ieskaitot vistu. Cāļi ir pārliecināti, ka Ņina Palna viņus mīl, tāpēc katru nedēļu viņa izvēlas labāko vistu un ved viņu uz labāku dzīvi. Mājdzīvnieku mieru ciematā sargā suņi, kuri pieprasa ievērot vienošanos starp plēsējiem un ciematu - neēdiet vistas!

Un tad kādu dienu lapsa satver vistu un atnes to Tālajā mežā. Tā nenogalina, tā tikai aiznes. Lizu apkampj policisti Vecais Āpsis un Āpškāns. Un šajā laikā vistai tiek skaidrots, ka Ņina Palna nav tik bezgrēcīga, kā šķiet. Un tad no visām pusēm sākas nemieri. Vista skrien pie savām klukstēm -  citām vistām, lai acis atvērtu briesmīgajai patiesībai. Suņi, izjūtot konfliktu, nolemj organizēt Tālo mežu plēsoņu vajāšanu un medības. Ak, un grūts uzdevums gulstas uz mūsu policistu Vecā Āpša . un Āpškāna pleciem. Viņiem steidzami visi ir jāsamierina!

https://akniga.org/starobinec-anna-pravo-hischnika

Par autori jau ir bijis apraksts mūsu lapā.