Andris Levāns, Māris Zanders. Aizmirstā Livonija: savējā vai svešā, tumšā vai romantiskā?

Sērijā “Latvijas vēstures mīti un versijas” iznākusi Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes viduslaiku vēstures profesora Andra Levāna un žurnālista Māra Zandera grāmata “Aizmirstā Livonija: savējā vai svešā, tumšā vai romantiskā?”

Turpinām grāmatu sēriju “Latvijas vēstures mīti un versijas”. Šoreiz uzmanības centrā Livonija (13.–16. gadsimts). Krāšņi ilustrētajā grāmatā atradīsiet atbildes uz jautājumu, kas īsti bija Livonija un kas – nekādā ziņā nebija. Uzzināsiet arī to, vai viduslaiki tiešām bija reliģiska fanātisma, nebeidzamu karu, tumsonības un ekonomiskas mazspējas laikmets.

Vēl daži jautājumi, uz kuriem atbild vēstures doktors Andris Levāns: Kāpēc aplams ir mīts, ka 12. gadsimta beigās un 13. gadsimta sākumā Daugavas lejtecē ieradās “vācieši”? No kurienes, kā un kāpēc radās mīts, ka 12.–13. gadsimtā pastāvēja “senlatviešu” valstis un bija savi valdnieki “karaļi”? Vai iespējams pateikt, kas bija Kaupo – nodevējs, pragmatiķis vai svētais? Kāds bija sieviešu statuss viduslaiku Livonijā? Vai Livonijā atrodami pirmsākumi vēlākajām “dižciltīgajām” vācbaltiešu dzimtām? Kāpēc mēs tik maz zinām par Livonijas kultūru?

http://aminori.lv/gramatu-veikals/aizmirsta-livonija-saveja-vai-svesa-tumsa-vai-romantiska/

Andris Levāns

"Runājot par Latvijas simtgadi un domājot par to, kas ir Latvijas valsts šodien, mēs nevaram ignorēt, nezināt vai nesaprast arī to laiku tās garajā priekšvēsturē, kurā nav bijušas valstiskuma apziņas un cilvēku grupas, kas paustu ideju par nacionālu valsti tāltālā nākotnē," akcentē viens no šīs starptautiskās konferences organizatoriem, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors Andris Levāns, kurš to rīko kopā ar saviem kolēģiem Ilgvaru Misānu un Gustavu Strengu.

Sarunā ar Dienu vēsturnieks atklāj, ka viņi kā organizatori ir saskārušies ar divkāršu izaicinājumu – līdzās simtgades kontekstam, kurā ir tikusi ievietota šī starptautiskā konference, ir bijis jādomā par to, kā ieinteresēt plašāku sabiedrību, kurā viduslaiku Livonijas tēma nav tik populāra kā XX gadsimta vēsture ar tās traģiskajiem pavērsieniem, jo Otrais pasaules karš ir skāris gandrīz katru Latvijas ģimeni un līdz ar to cilvēkiem ir izveidojusies emocionāla saikne ar šī laika notikumiem.

https://www.diena.lv/raksts/kd/zinas/domajot-par-viduslaiku-livoniju-xxi-gadsimta-14186448

Māris Zanders ir ilggadējs politisko procesu komentētājs. Studējis vēsturi, pēdējos gados dīvainā kārtā pievērsies "life sciences". Ikdienas ieradumos prognozējams līdz nelabumam – ja devies ārpus Latvijas, tāpat zināms, kurā Romas vai Parīzes parkā var atrast. Izklaidīgs.

https://satori.lv/profile/maris-zanders