Aleksandrs Kondratovs. Triju okeānu noslēpumi

(Jāpiezīmē, ka šis apraksts sagatavots vēl pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā - t.p.)

Okeānu dzīlēs slēpjas ne tikai Zemes senās vēstures, bet arī senākās cilvēces vēstures noslēpumi. Nogrimušās pilsētas Suhumi līcī atklāšana; izrakumi zem ūdens Kerčas un Vidusjūras reģionā; pilsētu drupas, kas atrastas Egejas jūrā, netālu no Santorini salas un pie Peru krastiem, Klusā okeāna dibenā, ir tikai pirmie atradumi.

Ko sola nākotnes atklājumi? Kādas civilizācijas, to tautu pēdas, kuras var slēpt okeānu un jūru dibeni? Vai primitīvs cilvēks ieradās Austrālijā pa sauszemi vai jūru un apdzīvoja Jauno pasauli? Vai Lieldienu sala, kā teikts leģendās, bija daļa no "kontinentālās daļas"? Vai bija kāda Atlantīda, par kuru Platons stāstīja cilvēcei? Par šiem un daudziem citiem arheoloģijas, etnogrāfijas, valodniecības, antropoloģijas noslēpumiem, kuru atslēga var būt okeanogrāfija, lasītājs uzzinās no grāmatas "Triju okeānu noslēpumi".

Autora spalvas īpašumā ir daudzas grāmatas un raksti, kas veltīti seno civilizāciju noslēpumiem un eksakto zinātņu pielietošanai humanitārajos pētījumos. Viņa grāmatas ir tulkotas japāņu, franču, bulgāru, poļu un citās valodās.

https://www.ozon.ru/product/tayny-treh-okeanov-2574951/#section-description--offset-80

Aleksandrs Kondratovs.

Dzimis: 1937. gada 3. oktobrī, Smoļenskā, miris: 1993. gada 16. aprīlī, Sanktpēterburgā.

Aleksandrs Mihailovičs Kondratovs ir padomju un krievu valodnieks, biologs, žurnālists un dzejnieks. Viņš nodarbojās ar seno Vidusjūras reģiona uzrakstu mašīndekodēšanas metožu izpēti. Vairāku desmitu populārzinātnisko grāmatu autors par tādām problēmām kā seno un mūsdienu valodu izpēte, paleontoloģija, ģeoloģija, reliktu dzīvnieku meklēšana utt. Tēvs - karjeras militārists, pilots, nomira 1943. gadā. Māte, Dons kazakiete, Tamāra Dmitrijevna Hodorova. Aleksandrs Kondratovs dzeju sāka rakstīt 10 gadu vecumā, daiļliteratūru - 14 gadu vecumā, bet savu pirmo zinātnisko darbu par dzejas analīzi - 16 gadu vecumā. 50. gadu vidū viņš sadarbojās ar filmu un drāmas studiju Iļjiča vārdā nosauktajā Ļeņingradas kultūras namā,  bija tuvs tā faktiskajam vadītājam - Jevgeņijam Mihnovam-Voitenko, ar kuru kopā viņš izveidoja vairākus scenārijus studijas filmām. Nākotnē viņu radošie ceļi atšķīrās, bet Kondratovs nākamajās desmitgadēs uzturēja personiskas attiecības ar Mihnovu-Voitenko, ieskaitot viņa darbu nosūtīšanu izskatīšanai. Pateicoties tam, Mikhnova-Voitenko arhīvā, kuru patlaban glabā viņa mantinieks, ir saglabājušies vairāki nepublicēti prozas un dzejas darbi no 1950. līdz 1970. gadiem, kuru autors ir A. Kondratovs. Starp 1950. un 1970. gadu Ļeņingradas nonkonformistiskās kultūras tēliem A. Kondratovs bija pazīstams arī ar pseidonīmu Sandijs Konrāds. Kopš 1960. gadu sākuma A. Kondratovs sāka aktīvi iesaistīties pētījumos filoloģijas jomā. Viņa pirmie populārzinātniskie raksti tika publicēti 1961. gadā žurnālos «Знание-Сила», «Наука и жизнь», «Звезда»; 1962. gadā tika izdota pirmā grāmata "Matemātika un dzeja". Tajā pašā gadā akadēmiskajā žurnālā "Lingvistikas problēmas" sadarbībā ar akadēmiķi Andreju Nikolajeviču Kolmogorovu tika publicēts pirmais zinātniskais raksts, kas veltīts dzejoļu matemātiskai analīzei. 1964. gadā Aleksandrs Kondratovs sāka strādāt seno burtu atšifrēšanas jomā, izmantojot matemātiskas metodes, pētnieku grupā, kuru vadīja slavenais padomju vēsturnieks un valodnieks, Valsts balvas laureāts J. V. Knorozovs. Piedalījies tādu materiālu apstrādē, kurus ieguva Norvēģijas arheoloģiskā ekspedīcija Lieldienu salā Tora Heijerdāla vadībā, pētījumu rezultātus publicējot ekspedīcijas "Darbos". 1969. gadā viņš aizstāvēja promocijas darbu filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai PSRS Zinātņu akadēmijas Austrumu studiju institūtā, veltot strukturālajām un statistikas metodēm Seno Austrumu un Vidusjūras reģiona burtu atšifrēšanai. A. Kondratovs veica arī poētiskās jaunrades modelēšanas eksperimentus, izmantojot datorus, būdams PSRS Zinātņu akadēmijas Zinātniskās padomes loceklis par sarežģīto problēmu "Kibernetika" (mākslīgā intelekta sadaļa). Viņš publicēja rakstus par pirmajiem eksperimentiem šajā jomā un sniedza ziņojumus starptautiskās sanāksmēs par mākslīgo intelektu Repino (1980) un Vankūverā (1981). Kopumā padomju un ārvalstu (Polija, ASV, Zviedrija, Indija u.c.) publikācijās tika publicēti aptuveni 80 A.M.Kondratova zinātniskie darbi. A. Kondratova populārzinātnisko rakstu skaits, kas publicēts laikrakstos "Izvestija", "Sovetskaja Rossija", "Sovetsky Sport", "Ļeņingradskaja Pravda" utt., Žurnālos "Novij Mir", "Vokrug Sveta", "Baikal", "Ņeva","Nauka i reliģija","Aurora"un virkne citu, vairāk nekā 200. Aleksandrs Kondratovs īpašu uzmanību pievērsa zinātnes, daiļliteratūras un populārzinātniskām grāmatām, uzsverot problēmas, kuras rada "zinātņu savienojums"- no matemātiskās poētikas līdz zemūdens arheoloģijai. Valodu skaits, kurās tulkotas A. Kondratova grāmatas, pārsniedz divus desmitus (japāņu, franču, angļu, čehu, itāļu, ukraiņu, turkmēņu, spāņu, tamilu, slovāku, bengāļu, vācu, igauņu, arābu, gruzīnu utt.). PSRS un ārzemēs izdoto A. M. Kondratova grāmatu kopējā tirāža pārsniedz 5 miljonus eksemplāru. Īpašu vietu Aleksandra Kondratova darbā aizņem izdevniecības "Gidrometeoizdat" izdotās grāmatas, kas veltītas hipotētiskām un reālām nogrimušām zemēm: Atlantīdai, Lemurijai, Pacifīdai, Egejai, Arktidai, Beringijai, Ohotijai un Norvēģijas apmetnes noslēpumiem, civilizācijām un seno cilvēku izcelsmei, kas saistīta ar šo zemju valodām. 1987. gadā A. Kondratovs pabeidza darbu pie triloģijas par “jauno Atlantīdu” (“Tetijas jūras Atlantīda”, “Piecu okeānu Atlantīda”, “Atlantīdu meklējiet uz šelfā”), apkopojot savu divdesmit gadu pieredzi. šajā jomā. Aleksandrs Kondratovs piedalījās arheoloģisko, okeanoloģisko un zemūdens arheoloģisko ekspedīciju darbā.

Sīkāk livelib.ru:

Bibliogrāfija, netulkoju, jo kādreiz iznāca tikai viena grānata latviski. Tas arī viss.

Атлантида

1968 (год написания) Атлантиды моря Тетис. 1987 Атлантиды пяти океанов. 1988 Атлантиды ищите на шельфе. —

 Другие затонувшие земли 1

972 Атлантика без Атлантиды. 1978 Адрес — Лемурия? 1981 Была земля Берингия. 1983 Была земля Арктида.

Древние цивилизации

1966 Великаны острова Пасхи. 1968  Погибшие цивилизации. 1970   Когда молчат письмена. Загадки древней Эгеиды // соавтор В.В. Шеворошкин. 1972 А. М. Кондратов - Загадка сфинкса 1977 Этруски — загадка номер один 1982 Великий потоп. Мифы и реальность 2007 Письмена мертвые и живые 1988 Как рождаются мифы XX века // соавтор К.К. Шилик 1980 Безмолвные стражи тайн // соавтор Ф.П. Кренделев

Палеонтология

1984 Динозавра ищите в глубинах 1992 Шанс для динозавра

Океанология

1971 Тайны трех океанов 1974 Загадки Великого океана 1976 А. Кондратов - Века и воды 1981 Следы на шельфе

Математика

1962 Математика и поэзия 1963 Число и мысль 1987 Электронный разум

Лингвистика

1966 Звуки и знаки 1974 Земля людей — земля языков 1975 Книга о букве 1987 Формулы чуда

Стихотворения

2001 Стихи тех лет / Сост. В. И. Уфлянда 2002 Александр Третий

https://www.livelib.ru/author/305090-aleksandr-kondratov

Memoriāls.

https://vk.com/sandykondrat

Ezeru bestiārijs.

https://spoki.lv/mistika/Ezeru-bestiarijs/773953