Adventes vainaga vēsture

Zintnieks, 2015, Nr.23

Pirmo Adventes vainagu 1833.gadā, izpušķojot koka krustu ar egļu zariem un iededzot 23 sveces, pasaulei dāvāja Hamburgas bērnu patversmes bāreņi. Adventes laiks ir divdesmit trīs dienu ilgs.

Raibās sveces ar laiku aizvietoja ar četrām baltām un 19 sarkanām svecēm. Baltās sveces bija domātas svētdienām – prieka un augšāmcelšanās dienām. Tāpat pamazām pušķoto koka krustu aizvietoja ar zaļu egļu zaru vītu vainagu, ko rotāja četras baltas sveces – katrai Adventes svētdienai pa vienai. Apaļais Adventes vainags, kas tradicionāli ir zaļā krāsā, simbolizē dzīvību visos tās aspektos - dzimšanu, aiziešanu no šīs pasaules un mūžīgo dzīvi.

Šī simboliskā tradīcija jau gandrīz divus gadsimtus pastāv Eiropas un aizjūru zemēs. Un tā ir iepatikusies dažādu reliģisko pārliecību cilvēkiem. Līdz ar Adventes laiku (šogad 29.novembrī) sākas Ziemassvētku gaidīšana.

Ziemassvētkus un baznīcas gadu ievada četru nedēļu ilgais gaidīšanas laiks. Bet mācītājs Vilhelms, kurš par Ziemassvētkiem stāstīja Hamburgas bāreņiem, bija uzsvēris arī to, ka Adventes laiks ir pārdomu brīdis mums katram un ģimenēm kopumā. Turklāt, gaidot Ziemassvētkus, var piedzīvot daudz mīlestības un savstarpējas uzticības.