10 fakti no Bībeles, kas neatbilst tagadējiem priekšrakstiem par kristietību

Šo atradu "rakājoties" internetā. Domāju, lasītājiem būs interesanti.

1. Nekur nav rakstīts, ka Ādams un Ieva ēda tieši ābolu. Ģenēzes trešajā nodaļā minēts tikai tas, ka ta sir bijis augļu koks. Nav nekādu faktu, ka tas ir bijis ābeļkoks!

2. Jēzum Kristum ir bijuši brāļi. Tā nav zinātnieku-ateistu liecība, bet citāts no Evaņģēlijā, kas norāda uz šo faktu! Jāņa evaņģēlijā ir 7 norādes uz kaut kādiem Kristus brāļiem. Konstantinopoles konklāvā, 553. gadā apstiprināja dogmu, ka Marija ir Jaunava., taču evaņģēlijā par to nekas nav teikts. Tajos laikos bērna nebūšana vai tikai viena bērna esamība bija izņēmums no likuma.

3. Nav 7 nāves grēku. Lepnums, skaudība, dusmas, nīgrums, alkatība, pārlieka ēdelība, miesaskāre tika noteikti daudzus gadsimtus pēc Kristus. Bībelē tie nav minēti, Jēzus min tikai divus galvenos baušļus: „Mīli savu Dievu To Kungu ar visu savu ķermeni, dvēseli un prātu” un „Mīli savu tuvāko kā sevi pašu”. Patiešām, ja tu ievēro to, tad pārējie 8 baušļi tiek ievēroti paši no sevis.

4. Nekur nav norādīts, ka ir bijuši trīs gudrie. Mateja evaņģēlijā norādīts: „daži gudrie”, „ķēniņi”, „gudrie”. Jēzus saņem trīs (trīs veidu?) dāvanas, tas ir: zeltu, vīraku un mirres, taču nav norādīts dāvanu skaits, ne arī gudro skaits.

5. Šķīstītavas nav. Bībelē nekur nav atsauces uz šo vietu. Doktrīnu par šķīstītavu pirmo reizi pieņem 1274. gadā Lionas koncilā.

6. Bībelē nekristī bērnus, tikai pieaugušos. Pašu Jēzu kristī 30 gadu vecumā. Marka evaņģēlijā ir rakstīts: „Kas notic un kristās – tas tiks glābts”. Tādā veidā cilvēkam vispirms ir jānotic un tikai tad jākristās.

7. Ebreju tradīcijā maizes nolaišana pie galda un vīna dzeršana bija pieņemta pirms gara ceļa un gaidāmās atgriešanās. Jēzus salauza maizi, simboliski norādot uz to, ka viņš aizies, taču drīz vien atdzims, pārvēršot maizi un vīnu ķermeņa un asins simbolos. Vēlāk baznīca to pārvērta par tradīciju, taču tas ir tikai rituāls, kam nav sakara ar dvēseles glābšanu.

8. Jēzus nav dzimis ne 25. decembrī, ne 7. janvārī. Evaņģēlijā nekur nav norādīts viņa precīzais dzimšanas datums. Taču tur ir norādīts, ka tajā dienā gani ganīja savas aitas, ziemā tas ir maz ticams.

9. Kino apustuļus parasti pieņemts rādīt kā vīriešus 30-40 gadu vecumā. Īstenībā, visticamāk viņi bija tikai pusaudži. Kad apustuļi dodas uz Kapernaumu (Mateja evaņģēlijs, 17. nodaļa), viņiem prasa samaksāt nodevas. Samaksā tikai Pēteris un Jēzus. Tas nozīmē, ka pārējiem maksāt nebija obligāti, jo viņi bija pārāk jauni.

10. Nav citu starpnieku starp Dievu un cilvēku, izņemot Jēzu, par to skaidri ir rakstīts Jaunajā Derībā.

 (Atrasts tīmeklī.)