22.10.2010. Kopsapulces lēmums

Kopsapulces lēmums:

  1. Noraidīt priekšlikumu par valdes skaitliskā sastāva palielināšanu pamatojoties uz to, ka nav nepieciešamības palielināt birokrātiju biedrībā.
  2. Apstiprināt valdi esošā sastāvā uz trim gadiem vadoties no 2010. gada 18. augustā Uzņēmumu reģistrā apstiprinātiem statūtu pēdējiem grozījumiem.
  3. Atjaunot biedrības regulāros pasākumus ar minimālo periodu 1 pasākums 2-os mēnešos.
  4. Atbalstāma biedru iniciatīva rīkot pasākumus arī biežāk, tos laicīgi izsludinot.
  5. Veidot daudz ciešāku sadarbību ar klubu Drakons dažādu pasākumu rīkošanai.
  6. Veikt uzlabojumus biedrības mājas lapas ērtākai lietošanai un navigācijai, nepieciešamības gadījumā izdarīt labojumus sadaļu nosaukumos to ērtākai izpratnei. Aktīvi iesaistīties lapas apspriešanā, lai varētu produktīvi veikt šos uzlabojumus.