21.05.2010. Valdes sēdes lēmums

  1. Piešķirt Vecbiedra statusu:

1.1.          Aivaram Liepam par joprojām aktīvu līdzdarbību LFFB norisēs, biedrības un fantastikas kā tādas popularizēšanā;

1.2.          Anitai Rašmanei par aktīvu un enerģisku līdzdarbību LFFB darbā; par neatteikšanos palīdzēt un visādi citāti veicināt biedrības darbu;

1.3.          Imantam Borodkinam – LFFB Vecbiedra statusa iniciatoram;

1.4.          Lilitai Rašmanei par aktīvu un enerģisku līdzdarbību LFFB darbā; par neatteikšanos palīdzēt un visādi citāti veicināt biedrības darbu.

  1. Piešķirt Goda biedra statusu Ilmāram Bitem par līdzdarbību LFFB aktivitātēs, ar fantastiku saistītās informācijas izziņas procesa veicināšanā, līdzdarbošanos mūsu aktivitātēs savu iespēju robežās un ļoti lielo pozitīvo aktivitāti www.kurbijkurne.lv un lffb.midzenis.lv.